informacje

Saletyńskie lectio divina

W Centrum Pojednania w Dębowcu od 16 lipca trwają ośmiodniowe rekolekcje lectio divina o pojednaniu. Biorą w nich udział 24 osoby.

Schemat rekolekcji opiera się na planie czterech tygodni, z których każdy poświęcony jest innemu tematowi. I tydzień skupia się na doświadczeniu nawrócenia i przemiany, II tydzień prowadzi do scalenia wewnętrznego i komunii z Bogiem. Temat III tygodnia to rozwój i umocnienie. IV tydzień pomaga odkryć harmonię i radość życia oraz wartość służby. Autorem rekolekcji jest ks. Andrzej Zagórski MS. Poszczególne tygodnie prowadzą saletyni: I – ks. Kazimierz Wolan, II – ks. Łukasz Stachura MS, III – ks. Józef Piela MS, IV – ks. Marcin Ciunel MS. Celem rekolekcji, przeżywanych w pełnym milczeniu jest pojednanie z sobą i swoją historią życia, bliźnimi i Bogiem.

Program każdego dnia zawiera cztery zasadnicze punkty. Lectio to poranne spotkanie poranne ze słowem Bożym, czytanie Pisma Świętego i pytanie, co Bóg mówi w swoim słowie. W meditatio, które następuje po odpowiednim wprowadzeniu, uczestnik rekolekcji zastanawia się, co Bóg mówi do niego. Oratio, także poprzedzone wprowadzeniem, to czas spontanicznego mówienia do Boga. Czwarty moment – contemplatio – to czas bycie całym sobą przed Bogiem, trwanie w milczeniu i pragnienie zjednoczenia z Bogiem.

(gz / ks. Łukasz Stachura MS)