informacje

Kapituła – raporty i dyskusje

1.3kwyświetleń

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony prezentacji sprawozdań prowincjała i ekonoma prowincjalnego.

Podczas sesji przedpołudniowej, którą rozpoczęła lektura fragmentu Pisma Świętego ks. prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS przedstawił raport o stanie prowincji za lata 2015–2017. Następnie kapitulanci podczas dyskusji w komisjach formułowali swoje opinie na temat raportu, które potem na spotkaniu plenarnym przedstawiali sekretarze poszczególnych grup. Saletyni zadawali również prowincjałowi szczegółowe pytania i wnosili swoje uwagi do przedstawionego sprawozdania. Ze swej strony prowincjał udzielał obszernych wyjaśnień.

Po zamknięciu sesji kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię, której przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS, homilię zaś, opartą na słowach Psalmu 84 „Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie”, wygłosił asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, zapraszając kapitulantów do osobistej modlitwy w intencji kapituły i prowincji.

W godzinie miłosierdzia kapitulanci spotkali się w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronce do Bożego Miłosierdzia.

Sesję popołudniową, rozpoczętą czytaniem fragmentem słowa Bożego, wypełniło przedstawienie raportu ekonomicznego za lata 2015–2017 przez ekonoma prowincjalnego ks. Czesława Hałgasa MS. Po odpowiednich wyjaśnieniach nastąpiła dyskusja w komisjach kapitulnych nad raportem ekonomicznym. Następnie sekretarze komisji przedstawili na forum ogólnym opinie zebrane w grupach na temat raportu i rozpoczęło się zadawanie pytań szczegółowych odnośnie do przedstawionego dokumentu. Ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień.

Kapitulną pracę zakończyły wspólne nieszpory.

(gz / ks. Robert Głodowski MS)