informacje

Regułą życia jest Chrystus

3.5kwyświetleń

W poniedziałek 5 lutego 2018 r. w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej wikariusz generalny z Rzymu ks. Adilson Schio MS.

W obradach uczestniczy 34 saletynów. Wśród nich jest sześciu delegatów z urzędu oraz 28 wybranych przez członków prowincji. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik kapituły ma 71 lat, zaś najmłodszy 35 lat. Gościem specjalnym kapituły jest przełożony prowincji amerykańskiej ks. René Butler MS.

Przed południem pierwszego dnia obrad kapitulanci wysłuchali konferencji generała zakonu paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego OSPPE dotyczącej tematu obecnej kapituły, zaczerpniętego z Konstytucji naszego zgromadzenia: „Chrystus jest regułą naszego życia”. Następnie saletyni podczas pracy w grupach rozmawiali o tematyce kapituły oraz wezwaniu papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego w perspektywie naszej prowincji.

Centralnym wydarzeniem dnia była Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w bazylice dębowieckiej. Przewodniczył jej i wygłosił słowo Boże ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS.

Oficjalne otwarcie Kapituły Prowincjalnej nastąpiło podczas sesji popołudniowej. Uczestnicy odśpiewali hymn do Ducha Świętego, po którym wikariusz generalny jako przewodniczący zebrania odczytał listę obecnych. Po powołaniu tłumacza, skrutatorów i sekretarzy kapituły uczestnicy zatwierdzili procedurę obrad.

Pierwsze istotne głosowanie dotyczyło wyboru członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace kapituły. Zatwierdzono także składy pięciu komisji kapitulnych, które będą zajmować się tematami ważnymi dla życia i posługi prowincji. Pierwszy dzień obrad zakończył się wspólnymi nieszporami.

W kolejnych dniach gremium wysłucha sprawozdań przełożonego prowincji i ekonoma prowincjalnego obradować będzie nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskich saletynów oraz nad postulatami i wnioskami, które zostały przedstawione przez członków prowincji. Następnie kapituła dokona wyboru prowincjała i jego asystentów na trzyletnią kadencję. Kilkudniowe obrady zakończy głosowanie nad podjętymi uchwałami. Kapituła zakończy się w sobotę 10 lutego 2018 r.

Prosimy o modlitwę w intencji Kapituły Prowincjalnej oraz jej członków.

(ks. Robert Głodowski MS)