Argentyna

Kapituła wskazała przełożonego saletynów

1.5kwyświetleń

Obradująca w Termas de Rio Hondo w Argentynie 32. Kapituła Generalna Misjonarzy Matki Bożej z La Salette ponownie wybrała ks. Silvano Marisę MS na urząd generała Zgromadzenia. Głosowanie odbyło się w poniedziałek 23 kwietnia.

Ks. Silvano Marisa MS urodził się w 1946 r. we Włoszech. Mając 21 lat, złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1973 r. Ma bogate doświadczenie jako duszpasterz, formator i przełożony. Był m.in. proboszczem, mistrzem nowicjatu, przełożonym prowincji włoskiej, wikariuszem generalnym, a przez ostatnie sześć lat generałem zgromadzenia.

W gronie 39 uczestników Kapituły Generalnej jest sześciu delegatów z Polski: ks. Marcin Ciunel MS, ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Jacek Pawłowski MS, ks. Jan Potoplak MS, ks. Piotr Szweda MS i ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

Obrady Kapituły oficjalnie rozpoczęły się we wtorek 10 kwietnia rano. Mszy wotywnej o Duchu Świętym przewodniczył ks. generał Silvano Marisa MS. Na zakończenie Eucharystii przełożony Zgromadzenia odczytał list, który do uczestników Kapituły skierował prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz. Kardynał prefekt pisał m.in.:

W centrum wszystkich waszych działań niech będzie zawsze przesłanie Najświętszej Dziewicy, waszej Patronki, która pragnęła was mieć jako oddanych sług Chrystusa i Kościoła dla realizacji tajemnicy Pojednania. Ona dała nam przykład, była Odkupicielką u stóp krzyża, wzorem modlitwy, pokuty i gorliwości, centrum waszego charyzmatu.
Zachęcam was do refleksji ze szczególną uwagą słów ojca świętego Franciszka, dotyczących duszpasterstwa powołań i obowiązku każdego zakonnika do modlitwy i osobistego życia własnymi zobowiązaniami. Papież mówi: „Modlitwa o powołania polega przede wszystkim na modlitwie i pracy na rzecz wierności własnemu powołaniu, na stworzeniu obszarów, w których można słuchać wezwania Pana, na wyruszeniu w drogę aby  głosić «Ewangelię  powołania», aby promować i wzbudzać powołania. Kto modli się o powołania, pracuje niestrudzenie, aby stworzyć kulturę powołaniową”.

Po Mszy św. nastąpiła sesja proceduralna, w czasie której uczestnicy zatwierdzili regulamin Kapituły, wybrali skrutatorów oraz Komisję Koordynującą, prowadzącą obrady. Jednym z jej członków został wybrany ks. Jacek Pawłowski MS.

W pierwszych dniach obrad raporty o stanie Zgromadzenia przedstawili ks. generał Silvano Marisa MS i ekonom generalny ks. Alex Valummel MS. Swoje sprawozdania złożyli też przełożeni wszystkich prowincji i regionów: Argentyny-Boliwii, Angoli, Brazylii, Polski, Mjanmy, Indii, Filipin, Francji, Madagaskaru i Włoch. Kolejne dni były poświęcone pracy w komisjach tematycznych nad postulatami i zagadnieniami, które wcześniej zostały przedstawione kapitule.

W poniedziałek 16 kwietnia w obradach uczestniczyli przedstawiciele „Świeckich Saletynów” – Mario Apone z Brazylii, który jest Międzynarodowym Koordynatorem Świeckich Saletynów oraz Antonella Portinaro z Włoch. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności tej części saletyńskiej rodziny charyzmatycznej, zadania wielu pytań oraz rozmowy na forum plenarnym o wizji rozwoju saletyńskiego laikatu.

Kapitulanci odwiedzili świetlice i stołówki, prowadzone przez miejscową parafię, z których korzysta wielu ubogich mieszkańców Termas de Rio Hondo, głównie samotne matki oraz dzieci i młodzież szkolna. We wszystkich tych miejscach bardzo ważną rolę odgrywają świeccy, zarówno zatrudnieni, jak i wolontariusze. Okazją do lepszego poznania działalności miejscowej wspólnoty saletynów było także spotkanie z uczniami i nauczycielami Colegio de Nuestra Señhora de La Salette – szkoły podstawowej i średniej, której patronuje Matka Boża Saletyńska. Pod opieką zgromadzenia w Termas de Rio Hondo rozwija się także instytut kształcący nauczycieli języka angielskiego, mający akredytację państwową.

Ważnym wydarzeniem w czasie kapituły była Eucharystia, podczas której święcenia diakonatu otrzymał kleryk Ariel Muratore MS z regionu Argentyna-Boliwia. Udzielał ich biskup pomocniczy diecezji Santiago del Estero Enrique Martinez Ossola, który sam niedawno przyjął sakrę biskupią i były to jego pierwsze święcenia.

Niedzielne Msze św. członkowie kapituły koncelebrowali w miejscowościach, do których z posługą duszpasterską dojeżdżają duszpasterze parafii w Termas de Rio Hondo, a także w parafii w La Banda, w której również posługują argentyńscy saletyni. Kapitulanci mogli wtedy doświadczyć wielkiej gościnności Argentyńczyków, którzy zaprosili ich na parafialną fiestę.

32. Kapituła Generalna obraduje w Argentynie, w Termas de Rio Hondo, mieście położonym na terenie prowincji Santiago del Estero, znanym m.in. z bogatych złóż wód termalnych i nowoczesnego toru wyścigowego. Od 52 lat w tutejszej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy pracują saletyni z regionu Argentyna-Boliwia. Obecnie jej proboszczem jest ks. Fernando Altamiranda MS, będący jednocześnie przełożonym regionu. Prace kapituły zakończą się 5 maja.

(gz; fot. ps)