Argentynainformacje

Polski saletyn wikariuszem generalnym

W Termas de Rio Hondo w Argentynie 3 maja zakończyła się Kapituła Generalna Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Po raz pierwszy w historii zgromadzenia wikariuszem generalnym został Polak ks. Jacek Pawłowski MS.

Obradom 32. Kapituły Generalnej towarzyszyło hasło „Prorocy dla świata pojednanego, w łasce z La Salette”. Uczestniczyło w niej 39 współbraci z 11 prowincji i regionów zgromadzenia: Angoli, Argentyny – Boliwii, Brazylii, Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru Mjanmy, Polski i Stanów Zjednoczonych.

W czwartek 26 kwietnia, w trzecim tygodniu obrad, kapitulanci wybrali wikariusza generalnego ks. Jacka Pawłowskiego MS (na zdj. pierwszy z lewej) oraz trzech innych asystentów generalnych. Pozostałym radnymi zostali: ks. Jojohn Chettiyakunnel MS z Indii (pierwszy z prawej), ks. Manuel dos Reis Bonfim MS z Brazylii (drugi z lewej) i ks. Venâncio Nunda MS z Angoli (drugi z prawej). Po raz pierwszy w historii zgromadzenia urząd wikariusza będzie piastował członek polskiej prowincji. Również po raz pierwszy w gronie asystentów generalnych znaleźli się przedstawiciele najmłodszych prowincji Zgromadzenia – Indii i Angoli. Trzy dni wcześniej, 23 kwietnia przełożonym generalnym saletynów na sześcioletnią kadencję został ponownie wybrany ks. Silvano Marisa MS (na zdj. w środku).

Ks. mg lic. Jacek Pawłowski MS pełni funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Do zgromadzenia wstąpił w 1993 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. Ukończył Papieską Akademię Teologicznej w Krakowie oraz Università Pontificia Salesiana. Jest psychologiem i psychoterapeutą.

Trzeci i czwarty tydzień obrad upłynął pięciu komisjom kapitulnym na analizie przedstawionych postulatów i zagadnień. Ostatecznie głosowaniu poddano 17 postulatów dotyczących: misji zgromadzenia i życia wspólnotowego, współpracy z siostrami saletynkami, Świeckich Saletynów i innych grup świeckich współpracujących z naszym Zgromadzeniem, formacji, duszpasterstwa powołań, wspólnoty międzynarodowej w sanktuarium w La Salette, przygotowań do 175. rocznicy objawienia Matki Bożej, kwestii sprawiedliwości i pokoju, zarządzania i finansów, komunikacji i międzykulturowości w zgromadzeniu.

(gz)