informacjeSSD

W rytmie Ducha w Kobylance

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego od 8 do 10 czerwca już po raz szósty gościło uczestników Saletyńskiego Spotkania Dzieci. W tym roku do Kobylanki przyjechało z całej Polski blisko 1600 najmłodszych wraz z opiekunami.

Najdłuższą drogę do pokonania, bo aż 721 km miała grupa z parafii saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Najwięcej grup przybyło z diecezji tarnowskiej, ale obecni byli też przedstawiciele archidiecezji krakowskiej, przemyskiej i warszawskiej oraz diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej.

Temat spotkania „W rytmie Ducha” nawiązywał do hasła obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zaproszeni goście zachęcali uczestników spotkania i opiekunów, by uczyli się wsłuchiwać w głos Ducha Świętego i iść za Jego natchnieniami.

Pierwszego dnia SSD po powitaniu uczestników przez kustosza sanktuarium ks. Romana Gierka MS przygotowanie do spowiedzi poprowadził ks. Krzysztof Cieśla. Duszpasterz z Rzeszowa przypomniał dzieciom, że grzech niszczy kontakt człowieka z Bogiem. Dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w spowiedzi, odbudowujemy naruszone więzy i otrzymujemy pomoc, żeby zbliżać się do najlepszego Ojca.

Sobotni gość – ks. Zbigniew P. Maciejewski ze Stowarzyszenia Pedagogów NATAN wyjaśniał uczestnikom, że Biblia to księga wypełniona Duchem Świętym, pełna Jego mocy i mądrości. Tłumaczył także, w jaki sposób w codziennym życiu podtrzymywać rytm działania Ducha Świętego. Duszpasterz na podstawie życia młodych świętych i błogosławionych, m. in. Dominika Savio, Stanisława Kostki, Antonietty Meo opisywał, czym są owoce Ducha Świętego i jak je pomnażać.

Saletyńskie Spotkanie Dzieci zakończyło się w niedzielę uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. W homilii kapłan zachęcał dzieci, by także po zakończeniu spotkania szły przez życie „w rytmie Ducha”. – Ten rytm Ducha Świętego to rytm marsza, wybijany „na cztery” przez: codzienną modlitwę, częste czytanie Pisma Świętego, regularne przystępowanie do sakramentów oraz słuchanie natchnień Ducha Świętego – wyjaśniał ks. Grzegorz. Saletyn prosił także rodziców i katechetów, by pokazywali najmłodszym, jak iść przez życie „w rytmie Ducha”.

Treści, które dzieci usłyszały podczas katechez były dopełniane i pogłębiane dzięki animacjom plastycznym i teatralnym, przygotowanym przez Jolantę Janson i prowadzonym przez Annę Ferenc, Ewę Pisarz i Tomasza Tajaka. Dzięki nim najmłodsi mogli lepiej zrozumieć, na czym polega działanie trzeciej Osoby Trójcy Świętej oraz czym są dary Ducha Świętego.

Spotkanie dzieci w Kobylance to także dobra rozrywka. Sobotni wieczór wypełniła zabawa prowadzona przez znanego już najmłodszym DJ Roberta. Podczas całego spotkania nie zabrakło też czasu na różne gry i zabawy. O oprawę i animację muzyczną SSD zadbał ks. Maciej Kucharzyk MS z zespołem ADHD.

Saletyńskie Spotkanie Dzieci to inicjatywa skierowana do uczniów szkoły podstawowej. Jej celem jest formacja chrześcijańska najmłodszego pokolenia. Pomysłodawcami SSD są Księża Misjonarze Saletyni. Kolejne spotkanie odbędzie 14–16 czerwca 2019 r.

(fot. Tomasz Szurek)