Posłaniec MBS

Miłość usuwa lęk

991wyświetleń

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” – tymi doskonale nam znanymi słowami św. Jan Paweł II, „przejęty głębokim drżeniem w poczuciu swej niegodności”, rozpoczynał przeszło 40 lat temu wielki pontyfikat. Ciekawe, że w pierwszej papieskiej homilii znalazło się to właśnie odniesienie do lęku. Może dlatego, że papież – pochodzący ze zniewolonego narodu – doskonale wiedział, że przy pomocy lęku można sprawować niemal absolutną władzę nad poszczególnymi jednostkami i całymi narodami. Człowiekzalęknionynie jest człowiekiem wolnym.

Niniejszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiejpodejmuje temat lęku. Jest to niejako dopowiedzenie do poprzednich dwóch wydań naszego czasopisma – o wspólnocie i o relacjach. „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk” pisze św. Jan Ewangelista w pierwszym ze swoich listów (4,18). To nowotestamentalne zestawienie uzmysławia nam, że lęk pojawia się tam, gdzie brakło miłości, a jednocześnie miłość działa uzdrawiająco. Lęk może istotnie zaburzyć nasze relacje, pokój panujący we wspólnotach, które tworzymy, a jednocześnie wspólnoty i relacje to miejsca, w których może dokonać się uwolnienie.

Drodzy Czytelnicy! Otrzymujecie Posłańca na początku nowego roku. To co nowe nieraz budzi obawę, ale też napełnia nadzieją. W tej noworocznej perspektywie nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć Wam gorące życzenia, przywołując jeszcze raz słowa wielkiego rodaka: „Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

ks. Grzegorz Szczygieł MS
redaktor naczelny

W nowym numerze między innymi:

  • Co Maryja w La Salette mówi o lęku? (s. 29)
  • Co to jest lęk? – rozmowa z Ewą Pohorecką, dyrektorem Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (s. 10)
  • Na wojnie nie ma niewierzących – rozmowa z Agnieszką Pasko, podporucznik Wojska Polskiego (s. 4)
  • Z apteki brata Bronisława Glanca MS – o apiterapii (s. 50)
  • Aby pozbyć się lęku, trzeba zaufać Jezusowi – ocalona w WTC (s. 25)