Posłaniec MBS

Jak się spowiadać?

1.5kwyświetleń

Publikacja wydania Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej zbiega się z początkiem Wielkiego Postu – czasu, w którym najczęściej słyszymy wezwanie do odnowy życia, nawrócenia, pracy nad sobą, a także zachętę do skorzystania z sakramentu pokuty.

Sakrament pojednania jest dla katolików podstawowym narzędziem nawrócenia, naczyniem miłosierdzia Bożego. Jednak jest to także sakrament trudny, wymagający pokory zarówno od tych, którzy na spowiedź decydują się po latach, mając na sumieniu wielkie winy, jak i dla tych, którzy systematycznie klękają przy kratkach konfesjonału. Dla wszystkich wierzących przedmiotem troski winno być nie tylko to, żeby się spowiadać, ale również żeby robić to dobrze.

„Jak się spowiadać?” – artykuły zamieszczone w marcowym numerze Posłańca są próbą odpowiedzi na to pytanie, uwzględniającą różne perspektywy, a jednocześnie próbą przyjścia z pomocą tym wszystkim, którzy przeżywają różnego rodzaju kłopoty czy mają wątpliwości związane z praktykowaniem spowiedzi. Poprosiłem o pomoc w ich przygotowaniu moich współbraci w życiu zakonnym – misjonarzy saletynów. „Misjonarze Matki Bożej z La Salette tworzą w łonie ludu Bożego Zgromadzenie zakonne i apostolskie, poświęcone posłudze pojednania” – to treść pierwszego punktu naszej reguły zakonnej. Cieszę się, że misję powierzoną nam przez Kościół możemy realizować także tworząc nasz saletyński dwumiesięcznik.

ks. Grzegorz Szczygieł MS
redaktor naczelny

W nowym numerze między innymi:

  • Co Maryja w La Salette mówi o… spowiedzi? (s. 36)
  • Na wojnie nie ma niewierzących – ciąg dalszy wywiadu z Agnieszką Pasko, weteranem z Afganistanu (s. 4)
  • Jak się spowiadać? – cykl artykułów autorstwa misjonarzy saletynów, pomocnych w dobrym i owocnym przeżywaniu sakramentu pokuty (s. 12-34)
  • Rachunek sumienia (s. 27)
  • Z apteki brata Bronisława Glanca MS – przesilenie wiosenne (s. 50)