informacjeWielki Post

Wielki Post z księdzem Giraud

Rozpoczęło się 40-dniowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie duchowej walki będziemy potrzebowali doświadczonego przewodnika. Zachęcamy, by skorzystać z mądrości XIX-wiecznego saletyna, ks. Sylwana Marii Giraud.

Sylwan Maria Giraud urodził się w 1830 roku w Éguilles we Francji. Był jednym z pierwszych Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. W latach 1865-1876 pełnił funkcję przełożonego generalnego Zgromadzenia. Był jednym z największych pisarzy duchowych XIX-wiecznej Francji.

La Salette poznał jeszcze jako kleryk seminarium duchownego w Aix-en-Provence. Pewnego dnia od jednego z kolegów otrzymał medalik z wizerunkiem Matki Bożej z La Salette. Już jako kapłan 15 sierpnia 1857 r. udał się na miejsce zjawienia, aby odbyć swoje rekolekcje. Tam poznał wspólnotę kapłanów pracujących w sanktuarium. To, co wtedy odkrył, zmieniło jego życie. W liście do swojej duchowej matki, przeoryszy klarysek kapucynek w Aix-en-Provence, matki Sainte-Claire napisał: Najświętsza Dziewica chce, abym został Misjonarzem Jej łez i cierpienia. Nigdy wcześniej nie miałem tak intymnej i tak łaskawej pewności… Pozostawiam to, co najłatwiejsze, aby objąć nową misję, którą daje mi Maryja.

Po rocznym nowicjacie, 2 lutego 1860 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Swoje powołanie odczytywał jako ziarno rzucone w glebę, które zanim nie obumrze, nie może wydać plonu. Duchowość kapłańską i zakonną wiązał ściśle z pragnieniem obumierania na wzór Jezusa Chrystusa – Baranka Ofiarnego.

Wielki Post to czas nawrócenia i rozważania Misterium Paschalnego. Niech myśli księdza Sylwana Marii Giraud, które będziemy umieszczać na saletyńskim facebookutwitterze posłużą wszystkim w dobrym przeżywaniu tego czasu łaski.