informacje

„Siedmiopiętrowa góra” do kapłaństwa

2.2kwyświetleń

W trakcie formacji seminaryjnej klerycy otrzymują urzędy lektora i akolity. W ten sposób stają się pomocnikami kapłanów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i rozdzielaniu Komunii św.

W I niedzielę Wielkiego Postu 10 marca 2019 r. lektorat przyjęli alumni III roku Łukasz Drężek MS i Kamil Stącel MS, akolitami zaś zostali ustanowieni Wiktor Gąsiorowski MS, Paweł Obrzut MS i Wojciech Wicher MS z roku IV. Uroczystej Mszy św. z obrzędem nadania posług w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

W homilii ksiądz prowincjał, nawiązując do książki Thomasa Mertona „Siedmiopiętrowa góra”, zwrócił uwagę, że wtajemniczanie w posługę związaną z sakramentem święceń odbywa się stopniowo. Przypomniał też kandydatom do lektoratu i akolitatu, jakie będą ich nowe zadania i zachęcił, by wzorem służby słowu Bożemu i ciału Chrystusa była dla nich Maryja z La Salette.

Homilia wygłoszona przez księdza prowincjała podczas nadania posług akolity i lektora

W 1972 r. papież Paweł VI dokumentem „Ministeria quaedam” zniósł w Kościele łacińskim tzw. święcenia niższe (ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat) oraz subdiakonat. W ich miejsce ustanowił posługi lektora i akolity, przewidziane nie tylko dla kandydatów do kapłaństwa, lecz także dla braci zakonnych czy dla mężczyzn świeckich.

Nowym lektorom i akolitom życzymy Bożego błogosławieństwa w wypełnianiu ich nowych obowiązków.

fot. kl. Łukasz Gryglak