informacje

Mamy nowych magistrów!

Nasi diakoni zakończyli już sześcioletnią przygodę ze studiami filozoficzno-teologicznymi. 11 marca obronili prace magisterskie oraz składali egzamin ex universa theologia.

Egzamin wieńczący studia odbył się w saletyńskim seminarium duchownym przy ul. Koszalińskiej 12. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron. Pozostałymi egzaminatorami byli: ks. dr hab. Jan Kalniuk MS, dr hab. Marek Kita i ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS.

Oto tematy prac oraz nazwiska promotorów:

Dk. Paweł Baran MS
Temat: Recepcja duszpasterska Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum w Polsce (1965-2010), ze szczególnym uwzględnieniem VI rozdziału.
Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Łukasza Kamykowskiego.

Dk. Jarosław Erhardt MS
Temat: Bezdomność jako problem moralny.
Praca była przygotowana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Kalniuka MS.

Dk. Rafał Pniok MS
Temat: Motyw διακονέω [diakoneo] w Ewangeliach synoptycznych. Specyfika Łukaszowego ujęcia.
Praca przygotowana została na seminarium naukowym z egzegezy Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Witkowskiego MS.

Dk. Maciej Wilczek MS
Temat: Doświadczenie samotności i milczenia jako przestrzeni spotkania z Bogiem, samym sobą i drugim człowiekiem, ukazane w pismach Thomasa Mertona.
Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii duchowości pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka.

Nowym magistrom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów teologicznych i pomyślnej obrony prac oraz życzymy dobrego przygotowania do święceń prezbiteratu, które odbędą się w maju.

fot. kl. Łukasz Gryglak