informacje

Uroczystość patronalna Prowincji

1.2kwyświetleń

Polska prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów swoje święto obchodzi 3 maja, czyli w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Z tej okazji ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS skierował do współbraci okolicznościowy list.

Przełożony prowincji napisał między innymi:

Dobrze znamy te wersety czwartej Ewangelii, które przedstawiają Matkę Jezusa stojącą razem z Umiłowanym Uczniem u stóp krzyża. My, saletyni, odczytujemy je i rozważamy 19 września, kiedy dziękujemy Ojcu, że posłał do La Salette Matkę swojego Syna, by przypomniała światu o Bożej miłości i wezwała ludzi do nawrócenia i pojednania.

Ten sam fragment J 19, 25-27 słyszymy podczas liturgii również dzisiaj, kiedy dziękujemy Bogu za to, że w Maryi mamy Królową Polski, a zarazem troskliwą Opiekunkę naszej Prowincji. Ona w niezwykły sposób została przez Trójcę Świętą włączona w dzieło zbawienia człowieka. Napełniona Duchem Świętym, stała się Matką Syna Bożego, towarzyszyła Mu w męce, a po Jego zmartwychwstaniu stała się Matką wspólnoty uczniów Jezusa – Kościoła, który rodzi dzieci Boże do życia wiecznego. 

Dziękujemy Bogu za to, że Matka Chrystusa jako Patronka polskiej Prowincji Zgromadzenia wspiera nas każdego dnia i uczy, jak mamy przyjmować natchnienia Ducha Świętego, jak słuchać Dobrej Nowiny i głosić ją innym, jak trwać pod krzyżem cierpienia i jak stawać się znakiem nadziei w świecie.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w imieniu Zarządu Prowincjalnego życzę Wam, drodzy Współbracia, wszelkich łask potrzebnych do wiernego wypełniania powołania zakonnego i kapłańskiego. Niech Maryja wstawia się za każdym z nas, byśmy jako saletyni z miłością, radośnie i gorliwie służyli Bogu i bliźnim.


3 maja swoją uroczystość obchodzi także parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem k. Mszany Dolnej. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył ks. dziekan Marek Wójcik, który także wygłosił homilię.

Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Jej pierwszym przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957). Obecnie liczy 216 profesów wieczystych (w tym 197 księży i 11 braci zakonnych) i 16 profesów czasowych. Prowincja posiada 47 placówek (w tym 10 sanktuariów) w 12 krajach. Pod względem personalnym i terytorialnym jest największą prowincją w Zgromadzeniu.

fot. Robert Drózd