Posłaniec MBS

Bierzmowanie i co dalej?

1.1kwyświetleń

Do czego służy sakrament bierzmowania? Co w nim zyskujemy? Czego spodziewa się po nim Pan Bóg i Kościół? Czy nie jest czymś niepotrzebnym, „niechcianym dzieckiem”, kłopotem zarówno dla wiernych, jak i dla duszpasterzy prowadzących przygotowanie do jego przyjęcia?

Większość z nas zapewne przyjęła ten sakrament w wieku młodzieńczym. Czy poszedł już w zapomnienie? Niezatarte znamię, jakie – według nauczania Kościoła – wyciska na duszy, cały czas w nas jest… Może warto prosić Boga o łaskę, którą dobrze wyrażałyby słowa adresowane przez św. Pawła Apostoła do św. Tymoteusza, odnoszące się co prawda do sakramentu święceń, ale niezwykle trafnie oddające naszą sytuację wobec bierzmowania: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!” (2 Tm 1,6–8).

W nowym numerze między innymi:

  • Co Maryja w La Salette mówi o… bierzmowaniu? (s. 28)
  •  Zapomniana wojna – świadectwo ukraińskiego żołnierza (s. 34)
  • Cykl artykułów przybliżających istotę i znaczenie sakramentu bierzmowania (s. 8-20)
  •  „Wzbudzanie pragnień” – propozycja medytacji z modlitwą o łaskę odnowienia sakramentu bierzmowania (s. 24)
  •  Z apteki brata Bronisława Glanca MS – Zioła pomocne w walce ze stresem (s. 50)