informacje

Matko, która nas zachęcasz do modlitwy…

– Kiedy na pierwszym miejscu jest modlitwa i liturgia, to wtedy wszystko jest jakoś na swoim. A jak na pierwszym miejscu pojawi się coś innego, to wtedy wszytko się wali. Tak jest w sanktuarium, tak jest w parafii, w Kościele, rodzinie, kapłaństwie i tak jest w życiu każdego z nas – przypominał bp Michał Janocha w niedzielę 19 maja podczas sumy odpustowej w Dębowcu.

Centralnym punktem majowych uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu była suma odpustowa o godz. 11.00, której przewodniczył bp Michał Janocha.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej zwrócił uwagę, że modlitwa powinna być najważniejszą czynnością człowieka wierzącego. Przypomniał także, iż modlitwa chrześcijanina nie powinna ograniczać się wyłącznie do prośby, ale ma być też uwielbieniem i dziękczynieniem.

Homilia bpa Michała Janochy

O godz. 15.00 Mszę św. prymicyjną odprawili saletyńscy neoprezbiterzy. Homilię w czasie tej Eucharystii wygłosił ks. Władysław Pasiut MS, który przed prawie ośmiu laty jako prowincjał przyjmował ich do zgromadzenia.

Kapłan podkreślił, że młodzi saletyni rozpoczynają posługę kapłańską w czasach nieprzyjaznych chrześcijaństwu i krzyżowi Chrystusa. Zachęcał ich, by modlitwa, Eucharystia i post, o których mówi Maryja w La Salette, były dla nich najważniejszymi środkami wzrastania w świętości.

Tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończył apel maryjny w łączności z Jasną Górą o godz. 21.00.

Majowy odpust w Dębowcu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej został odprawiony po raz pierwszy 85 lat temu, na gorące prośby czcicieli Maryi Płaczącej.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła położone jest na terenie diecezji rzeszowskiej. Założone zostało przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, którzy przybyli tutaj w 1910 r. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. W sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana koronami papieskimi w 1996 r. Tytuł bazyliki mniejszej kościół sanktuaryjny otrzymał 20 maja 2012 r.

fot. br. Rafał Wutkowski MS