informacjeSSD

Rodzina – taka piękna!

W Kobylance zakończyło się VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci. Wzięło w nim udział ponad półtora tysiąca uczniów szkół podstawowych z opiekunami.

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego powitało młodych gości w piątek 14 czerwca. Najwięcej grup przybyło z parafii diecezji tarnowskiej. Obecni byli także przedstawiciele archidiecezji gdańskiej, krakowskiej, przemyskiej i warszawskiej oraz diecezji kieleckiej, rzeszowskiej i sandomierskiej. Najdalszą drogę do pokonania, bo aż 721 km miała grupa z parafii saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie.

Temat spotkania: „Rodzina w moim zasięgu” miał zwrócić uwagę na piękno rodziny oraz pomóc dzieciom w podtrzymywaniu dobrych relacji z najbliższymi. W lepszym zrozumieniu tematu pomogła konferencja, którą w sobotę wygłosił dyrektor Redakcji Programów Katolickich TVP Kraków ks. Andrzej Gołębiowski SDB. Salezjanin przygotował także uczestników do owocnego przeżycia sakramentu spowiedzi, który jest jednym z najważniejszych punktów Saletyńskich Spotkań Dzieci.

Spotkanie w Kobylance zakończyło się w niedzielę 16 czerwca uroczystą Eucharystią, której przewodniczył biskup Jacek Kiciński CMF z Wrocławia. Razem z nim Mszę św. odprawiali asystenci generalni zgromadzenia saletynów – ks. Jojohn Chettiyakunnel MS i ks. Manuel dos Reis Bonfim MS, ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS oraz inni kapłani zakonni i diecezjalni. Biskup Jacek w homilii przypomniał, kim jest Trójca Święta: to Bóg Ojciec, który nas kocha, Syn Boży, który nas zbawił i Duch Święty, który nas prowadzi. Dostojny gość wyjaśniał, że każdy człowiek może należeć do rodziny Trójcy Świętej, jeśli będzie wierzył, miał nadzieję oraz kochał. Zwrócił również uwagę, że kiedy słuchamy słowa Bożego, wtedy rozwijamy wiarę i budujemy przyjaźń z Jezusem.

Biskup także nauczył dzieci krótkiego wierszyka:

Aby dostać się do nieba,
Bożych znaków szukać trzeba.
Bożym znakiem jestem ja,
Gdy z nadzieją modlę się każdego dnia.

oraz przypomniał najważniejsze trzy słowa na świecie: Bóg – jest – miłością.

O oprawę muzyczną tegorocznego spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, zadbał zespół ADHD pod kierunkiem ks. Macieja Kucharzyka MS. Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawowało Stowarzyszenie Maltańczycy Służba Medyczna. Smaczne posiłki przygotowała firma gastronomiczna Danuty Szpyrki z Gorlic. Kolejne spotkanie odbędzie 5–7 czerwca 2020 r.

Fot. Tomasz Szurek