saletyni w Polsce

W malowniczej Trzciance

W drugim filmie z serii „Saletyni w Polsce” prezentujemy parafię św. Jana Chrzciciela w Trzciance. To jedna z największych parafii i wspólnot saletyńskich w Polsce.

Narratorem tego odcinka jest ks. Wawrzyniec Skraba MS, który pełni funkcje superiora wspólnoty zakonnej oraz proboszcza parafii. W Trzciance pracują zarówno neoprezbiterzy, którzy dopiero zdobywają doświadczenie duszpasterskie, jak również seniorzy zgromadzenia. Od 1998 roku w tym siedemnastotysięcznym mieście istnieje druga parafia – pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, którą prowadzą księża diecezjalni.

Saletyni rozpoczęli posługę w Trzciance na początku 1945 roku. Pierwszym proboszczem parafii był ks. dr Tadeusz Ptak MS. W trudnych latach powojennych zakonnicy objęli duszpasterstwem także okoliczne wioski: Nową Wieś, Niekursko, Straduń, Teresin, Łomnicę, Białą, Jędrzejewo oraz Kuźnicę Czarnkowską. Obecnie Nowa Wieś i Niekursko są filiami parafii w Trzciance, a w Kuźnicy Czarnkowskiej istnieje odrębna wspólnota zakonna saletynów. W czerwcu 2017 roku parafia obchodziła jubileusz 100-lecia powstania kościoła. W czasie tych uroczystości ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak konsekrował nowy ołtarz.