saletyni w Polsce

Sanktuarium pojednania dla Pomorza

W kolejnym filmie z serii „Saletyni w Polsce” zapraszamy do parafii i sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Jest to najbardziej wysunięta na północ placówka polskich saletynów.

Pięknie położona i ukształtowana Wyspa Sobieszewska ma wiele atrakcji turystycznych. Z tego powodu chętnie odwiedzają ją urlopowicze i kuracjusze, nie tylko podczas wakacji, lecz także w innych porach roku. O historii i współczesności Sobieszewa opowiada w filmie ks. Maciej Kucharzyk MS, będący superiorem wspólnoty zakonnej i proboszczem parafii, a także kustoszem sanktuarium.

Wyjątkowym miejscem sobieszewskiej świątyni jest kaplica Miłosierdzia Bożego. Podczas wakacji wierni mogą tam przez cały dzień adorować Najświętszy Sakrament. W kaplicy znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizerunku z krakowskich Łagiewnik, choć z pewną różnicą – tłem jest nadmorska plaża.

Saletyni przybyli do Gdańska w sierpniu 1946 r. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany ks. Stanisław Krzyworączka MS. W sierpniu 1961 r. ówczesny proboszcz ks. Wincenty Bugiel MS sprowadził z Dębowca do sobieszewskiej świątyni figurę Matki Bożej Płaczącej. Właśnie wokół tej figury do lat 60-tych XX w. skupiał się w Dębowcu kult „Pięknej Pani”. 22 lutego 1986 r. Sobieszewo przeżyło tragiczne chwile – doszczętnie spłonął kościół, wybudowany z pruskiego muru. Parafianie jednak zdążyli uratować z pożaru część jego wyposażenia, między innymi łaskami słynącą figurę Maryi. Budowę nowej świątyni rozpoczęto trzy lata później. 19 października 1995 r. abp Tadeusz Gocłowski uroczyście poświęcił kaplicę Matki Bożej Płaczącej w nowo wybudowanym kościele. Tym aktem metropolita gdański ustanowił sanktuarium pojednania dla Trójmiasta i północnej Polski. 5 sierpnia 2007 r. abp Tadeusz Gocłowski ukoronował łaskami słynącą figury Matki Bożej Saletyńskiej.