informacje

Uczyć się miłości od Jezusa i Maryi

– Zobaczmy na horyzoncie naszego życia Maryję i tak jak Ona w chwili Zwiastowania bądźmy zasłuchani w słowo Boże, odkrywające drogę i zadania, jakie stawia przed nami Bóg. Uczmy się spostrzegawczości wobec bliźnich i tak jak Ona w Kanie Galilejskiej miejmy odwagę wyjść naprzeciw i działać dla ich dobra – zachęcał abp Mieczysław Mokrzycki pielgrzymów, którzy przybyli do Dębowca na uroczystości ku czci Matki Bożej z La Salette.

Piękna jesienna pogoda sprzyjała wiernym, którzy już od wczesnego rana zmierzali do sanktuarium Płaczącej Matki. Pierwszą tego dnia Mszę Świętą odprawiał ks. Marcin Sitek MS, który podczas całego odpustu wrześniowego głosił homilie, katechezy i rozważania. Natomiast Eucharystii o godz. 9.00 przewodniczył asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS. 

Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, który także wygłosił homilię. Przed kończącym Eucharystię błogosławieństwem odbyło się uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przyniesionych przez delegacje rolników z okolicznych parafii.

Homilia abpa Mieczysława Mokrzyckiego

Razem z ordynariuszem lwowskim Mszę Świętą odprawiało 50 celebransów, m.in. ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, wieloletni misjonarz na Madagaskarze ks. Henryk Kaszuba MS, inni saletyni z placówek w Polsce i za granicą oraz kapłani zakonni i diecezjalni, którzy przybyli z pielgrzymkami. 

Uroczysta liturgia zgromadziła blisko 10 tysięcy wiernych, którzy przybyli indywidualnie oraz w pielgrzymkach zorganizowanych. Już po raz 27 do sanktuarium dotarła pielgrzymka piesza prowadzona przez rzeszowskich saletynów, licząca w tym roku ok. 280 osób. Razem z nią do sanktuarium przybyło blisko 80 uczestników 17. Górskiej Rowerowej Pielgrzymki, która wyruszyła z parafii saletyńskiej w Rzeszowie. Pielgrzymka rowerowa z oddalonego o 30 km sanktuarium w Kobylance przybyła na odpust już po raz czwarty. Obecnych było także 15 pocztów sztandarowych oraz 37 delegacji z wieńcami dożynkowymi.

Pozostałe Msze Święte – o godz. 15.00, którą sprawował duszpasterz sanktuarium ks. Andrzej Rozum MS i o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Krzysztof Samborski MS także zgromadziły wielu pielgrzymów. Ks. Marcin Sitek MS zachęcał w głoszonych tego dnia homiliach, by razem z Maryją współcierpiącą pod krzyżem uwielbiać Chrystusa, który dobrowolnie wydał się na mękę i zostawił nam wzór postawy wobec nienawiści i przemocy. Uroczystości odpustowe zakończyły się apelem maryjnym o godz. 21.00.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła znajduje się na terenie diecezji rzeszowskiej. Założone zostało przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, którzy przybyli tutaj w 1910 r. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. W sanktuarium odbiera cześć łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana koronami papieskimi w 1996 r. Tytuł bazyliki mniejszej świątynia otrzymała 20 maja 2012 r.