informacje

Potrzeba głębszego rozeznania

Zakończyło się doroczne spotkanie przełożonych wspólnot zakonnych i odpowiedzialnych za agendy polskiej prowincji. W trzydniowym zjeździe, który odbywał się w Centrum Pojednania w Dębowcu uczestniczyło blisko 50 współbraci.

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek 21 października. W programie pierwszego dnia znalazły się dwie konferencje ks. dr Gabriela Pisarka SCJ. Dyrektor sercańskiego domu rekolekcyjnego w Kluczborku przypomniał, na czym polega rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe. Wyjaśniał także, w jaki sposób wykorzystywać to narzędzie do rozeznawania misji wspólnoty zakonnej i dzieła prowincji.

Drugi dzień spotkania był okazją do pogłębionej refleksji na temat rozeznania woli Bożej oraz wypełniania misji Zgromadzenia we wspólnotach i dziełach. Uczestnicy najpierw indywidualnie, następnie w małych grupach oraz na forum ogólnym dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, dotyczącymi odczytywania woli Pana Boga i realizowania jej w życiu zakonnym i posłudze apostolskiej.

Ostatni dzień został poświęcony aktualnym sprawom prowincji. Tę część zjazdu prowadził ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, który syntetycznie omówił sytuację prowincji, okręgów i dzieł misyjnych. Również każdy z uczestników miał okazję przedstawić stan swojej wspólnoty czy agendy, zaprezentować plan ich rozwoju oraz podzielić się radościami i trudnościami posługi. Rektor seminarium ks. Marcin Ciunel MS oraz dyrektor postulatu ks. Łukasz Soczek MS mówili o sytuacji poszczególnych etapów formacji. Duszpasterz powołań ks. Jakub Pawłowski MS wraz z ks. Piotrem Grudniem MS, odpowiedzialnym za Saletyńskie Spotkania Młodych podzielili się pomysłami dotyczącymi ich posługi, zapraszając równocześnie wszystkich przełożonych i proboszczów do współpracy. Ks. Andrzej Zagórski MS zapoznał uczestników zjazdu z realiami duszpasterstwa w sanktuarium w Twin Lakes w USA, za które polska prowincja przejęła niedawno odpowiedzialność. Sprawy administracyjne i ekonomiczne omówił wikariusz i ekonom prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS.

Ks. Grzegorz Zembroń MS podkreślił także, iż temat spotkania przełożonych jest związany z najbliższą kapitułą prowincjalną, która odbędzie się w lutym 2021 roku. Prowincjał zapowiedział, że będzie ona szczególnie poświęcona gruntownej ocenie teraźniejszości prowincji i rozeznaniu dotyczącym jej możliwej przyszłości.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów przeżywa trzyletnie przygotowanie do jubileuszu 175-lecia objawienia Maryi w La Salette. Obecnie trwa Rok Powołań, któremu towarzyszy hasło „Naprzód, nie lękaj się! Chrystus żyje i chce, abyś żył!” Jednym z widocznych elementów przeżywania tego roku jest modlitwa w intencji powołań i powołanych, którą saletyni odmawiają po Mszy Świętej we wszystkich swoich placówkach.