Boże Narodzenielistżyczenia

Błogosławionych Świąt!

Serdeczne życzenia na Boże Narodzenie saletynom oraz przyjaciołom Zgromadzenia złożyli ks. generał Silvano Marisa MS oraz ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Przełożony generalny poprosił także o modlitwę w intencji naszej misji w Mozambiku, dotkniętej w ostatnim czasie napadami uzbrojonych band.

Do życzeń dołącza się również Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów oraz redakcja strony www.saletyni.pl. Pełnych pokoju i radości świąt Narodzenia Pańskiego i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzenia Księdza Generała

Najdrożsi Współbracia!

Jest dla mnie radością i zaszczytem, że mogę przekazać każdemu z Was, także w imieniu Rady Generalnej i współbraci z domu generalnego, najbardziej braterskie i serdeczne życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. 

Świętować Narodzenie Pańskie znaczy przypominać sobie, że Ewangelia Jezusa jest rzeczywiście radosną nowiną skierowaną do każdego mężczyzny i każdej kobiety dobrej woli. Jeśli to przesłanie zostanie przyjęte wraz z całym jego ładunkiem nowego życia i miłości, potrafi nie tylko przemienić życie każdego z nas, ale również skierować losy świata w stronę dobra. Świętować Narodzenie Pańskie znaczy także umieć dostrzec ślady obecności Boga w wielu z pozoru mało ważnych momentach, w tych chwilach pozbawionych glorii i historycznego znaczenia, którymi przeniknięte jest nasze codzienne życie jako ludzi i zakonników.

„Jak mówi Prolog Ewangelii Jana, nikt nigdy Boga nie widział, lecz Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i jest w łonie Ojca, nam Go objawił. I właśnie w obliczu Boga, które objawił nam Jezus Chrystus, możemy dostrzec oblicze miłosierdzia, radosne oblicze miłosierdzia. Oblicze miłości, która nie zna granic, która nie zna kalkulacji, która uzdrawia rany, która za każdym razem podnosi, która pozwala zacząć na nowo, która otwiera ponownie oczy życia, które wydawały się zamknięte, która przyznaje szczególne miejsce ubogim i ostatnim, odrzuconym i nieszczęśliwym” (por. Vita Trentina, nr 47/2019). (…)

W tym momencie moje myśli w szczególny sposób biegną do naszej wspólnoty z Nangololo w Mozambiku, która niedawno ucierpiała z powodu różnych nocnych zamachów przeprowadzonych przez uzbrojone bandy niejasnego pochodzenia i natury, które wzięły sobie na cel bardzo ubogie wioski z tego regionu, gdzie nasza wspólnota prowadzi swoje dzieło misyjne.

Te trwające od pewnego czasu ataki zebrały już żniwo śmierci i zasiały strach. Mimo to jednak nasi trzej misjonarze (księża Edegard, João i Hélio) postanowili pozostać na miejscu u boku ludu powierzonego ich duszpasterskiej opiece, dzieląc z nim ten czas przemocy, podsycanej również przez niepewną sytuację społeczną i polityczną w kraju. Niech popłynie do nich szczera i braterska solidarność całego Zgromadzenia, nie zapominając oczywiście o biskupie Luizie Lisboa, ordynariuszu diecezji Pemba, niesłusznie oskarżonemu o chęć zburzenia ustanowionego ładu, ponieważ bronił z ewangeliczną mocą i odwagą praw ludzi ubogich ze swojej diecezji. Módlmy się także, aby to Boże Narodzenie rzeczywiście przyniosło pokój tym rejonom borykającym się ze zjawiskiem terroryzmu, a także spokój i sprawiedliwość całemu krajowi.

Ponadto pragnę przekazać najszczersze i chrześcijańskie życzenia naszym młodym współbraciom odbywającym formację, ich formatorom, współbraciom starszym i chorym, a także wszystkim, którzy w taki czy inny sposób współpracują z nami w naszych wspólnotach oraz w różnych obszarach duszpasterstwa i misji, zwłaszcza siostrom saletynkom, grupie Saletynów Świeckich oraz stowarzyszonych świeckich.

W tę Świętą Noc zabiorę w moim sercu wszystkich Was do żłóbka Boga, który stał się człowiekiem. Raz jeszcze, również w imieniu Rady Generalnej, przesyłam Wam serdeczne i braterskie życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Roku 2020.

ks. Silvano Marisa MS
przełożony generalny

Życzenia Księdza Prowincjała

Drodzy Współbracia,

W pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu ojciec święty Franciszek podpisał list apostolski „Admirabile signum” o wartości i znaczeniu żłóbka. Wskazując na piękny, a często niedoceniany zwyczaj, zapoczątkowany w XIII wieku w Greccio przez św. Franciszka z Asyżu papież przypomniał, że żłóbek mówi o miłości Boga – Boga, który stał się dzieckiem, aby nam powiedzieć, jak blisko jest każdego człowieka, niezależnie od stanu, w którym się on znajduje.

Zawsze, kiedy rozpoczynamy Adwent, uświadamiamy sobie, że Pan przyjdzie – i już jest blisko. Przyjdzie w chwale na końcu czasów, by doprowadzić do ostatecznego tryumfu dobra nad złem. Objawi się także w ubóstwie i prostocie w tajemnicy Bożego Narodzenia. Jako misjonarze saletyni wiemy, że w Adwencie mamy pomóc naszym braciom i siostrom dobrze przygotować się na to przyjście – nie tylko podczas Świąt, lecz także w dzień paruzji. Głoszenie rekolekcji i misji, prowadzenie kursów czy katechez ewangelizacyjnych, ofiarna posługa w konfesjonale, a nawet przygotowanie świątecznego wystroju kościoła – to wszystko wyraz naszej służby bliźnim i miłości do Tego, który stał się człowiekiem, aby nas przebóstwić. 

Drodzy Współbracia, na rozpoczynające się Święta Narodzenia Pańskiego, razem z całym Zarządem Prowincjalnym, składam Wam serdeczne życzenia radosnego spotkania z Bogiem, który zstąpił z nieba i stał się człowiekiem, by naprawić to, co zniszczyła nienawiść szatana. Życzę Wam, by Miłość, która swoim światłem pokonuje noc, objawiała się w Waszym życiu i dawała siłę do świadczenia o pięknie powołania saletyńskiego. Obyśmy wszyscy mogli doświadczyć, że Maryja, która troszczyła się o ludzkie potrzeby swojego Syna jest też czułą Matką dla każdego z nas.

Dziękując Wam za gorliwą posługę w Adwencie i za świadectwo życia oddanego posłudze pojednania, zapewniam o modlitwie, szczególnie za Współbraci starszych, chorych i przeżywających różnorakie trudności. Radosnych Świąt i wielu łask Bożych w nowym roku!

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał