informacje

Więcej wiedzieć, lepiej posługiwać

1.4kwyświetleń

Bioetyka, katecheza oraz ochrona małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym były tematami spotkania formacyjnego, które odbyło się dniach 27-30 stycznia w Krakowie. Uczestniczyło w nim trzynastu saletynów wyświęconych w latach 2016–2019.

Pierwszym punktem spotkania były warsztaty „Bioetyka w konfesjonale”, które poprowadził ks. dr Szczepan Szpoton CM, teolog moralista i bioetyk z UPJPII w Krakowie. Dzień zakończył się spotkaniem z duszpasterzem powołań ks. Jakubem Pawłowskim MS oraz ks. Piotrem Grudniem MS, odpowiedzialnym za Saletyńskie Spotkania Młodych.

Wtorek związany był z tematem katechezy szkolnej. Warsztaty poświęcone metodom aktywizującym w pracy z tekstami biblijnymi oraz trudnościom na katechezie przeprowadził pedagog i teolog dr Zbigniew Barciński ze Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. Mszy świętej w tym dniu przewodniczył asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS.

W środę szkolenie z zakresu ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym poprowadził kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. dr Piotr Studnicki. Kapłan przewodniczył również Eucharystii i wygłosił homilię. Tego dnia młodzi saletyni spotkali się także z ks. Arturem Chłopkiem, krakowskim duszpasterzem pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich. Psycholog i teolog w swojej konferencji zwrócił uwagę na konieczność wsparcia duchowego osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego.

Ostatnie spotkanie w ramach Formacji Młodych Księży poprowadzili wspólnie prowincjał ks. Grzegorz Zembroń MS i asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS. Było ono poświęcone bieżącym sprawom prowincji. Młodzi saletyni mieli również okazję do indywidualnych rozmów z członkami Rady Prowincjalnej.

Uczestnicy FMK na co dzień posługują w Kobylance, Łętowem, Olsztynie, Rzeszowie, Kuźnicy Czarnkowskiej, Trzciance, Gdańsku, Warszawie, a także w Krzywym Rogu oraz Brajłowie na Ukrainie. Wszyscy prowadzą katechezę w szkole lub przy parafii, są odpowiedzialni za duszpasterstwo dzieci i młodzieży, grupy parafialne lub duszpasterstwo powołań.

Formacja Młodych Księży jest corocznym spotkaniem saletynów, najmłodszych pod względem lat kapłaństwa. Podczas zjazdu uczestnicy pogłębiają wiedzę dotyczącą posługi duszpasterskiej i życia zakonnego. Formacja jest też spotkaniem braterskim oraz daje okazję do wspólnej modlitwy i odpoczynku.

Fot. ks. Paweł Baran MS