informacje

Oto jestem, Panie

690wyświetleń

Wierni zgromadzeni w dębowieckiej bazylice w święto Ofiarowania Pańskiego byli świadkami pierwszych ślubów zakonnych, które złożyła saletynka s. Sylwia Rudnicka. Na znak oddania życia Panu Bogu i włączenia do rodziny zakonnej otrzymała krzyż saletyński, który odtąd będzie nosić na habicie, brewiarz oraz Konstytucje zgromadzenia.

Przełożony polskiej prowincji saletynów ks. Grzegorz Zembroń, który przewodniczył Mszy świętej przypomniał, że 2 lutego już od 24 lat dzięki decyzji św. Jana Pawła II obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Ten święty stan Kościoła tworzą kapłani, bracia i siostry zakonne, konsekrowane dziewice oraz wdowy, pustelnicy, pustelnice, a także liczne instytuty świeckie. Celebrans podkreślił, że jako ludzie ochrzczeni wszyscy jesteśmy konsekrowani, czyli poświęceni Bogu, a liturgia święta Ofiarowania Pańskiego to doskonała okazja, by świadomie odnowić więź z Bogiem, którą kiedyś w naszym imieniu zadeklarowali nasi rodzice i chrzestni. Jednym ze znaków tej więzi jest świeca, którą zapala się podczas chrztu świętego, odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych, i którą także poświęca się w święto Matki Bożej Gromnicznej. Otrzymała ją także na koniec liturgii nowa profeska na znak, że pragnie iść dalej w życie prowadzona światłem Jezusa Chrystusa.

Mszę świętą, w której uczestniczyły też siostry zakonne z kilku zgromadzeń, koncelebrowało kilkunastu kapłanów saletynów. Przed błogosławieństwem kustosz sanktuarium ks. Paweł Raczyński MS zachęcił wszystkich obecnych w bazylice do modlitwy o dar nowych, świętych powołań do życia konsekrowanego, które jest skarbem w Kościele.

Profesja s. Sylwii złożona na ręce przełożonej generalnej s. Elizabeth Guiboux to dzień radości dla całej saletyńskiej rodziny zakonnej, a zwłaszcza dla Sióstr Matki Bożej z La Salette, które od kilku lat prowadzą swój dom formacyjny w Dębowcu. Nowa profeska podziękowała kapłanom, a także współsiostrom za prowadzenie i towarzyszenie na drodze powołania. Nie zabrakło też słów wdzięczności rodzicom za dar życia, a szczególnie mamie za świadectwo wiary, które doprowadziło córkę do zaślubin z Boskim Oblubieńcem.

fot. Iwona Józefiak OCV