informacje

Zarządzenie Prowincjała dotyczące właściwych zachowań w świątyniach w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

1.4kwyświetleń

Warszawa, 14 marca 2020 roku

Drodzy Współbracia,

Decyzja polskiego rządu dotycząca wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, ogłoszona w piątek 13 marca na wspólnej konferencji prasowej premiera z szefami resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji, wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania duszpasterstwa w Polsce. Nie wolno nam narażać wiernych na ryzyko infekcji, należy więc bezwzględnie stosować się do dotychczasowych rozporządzeń władz cywilnych i kościelnych. 

W tej sytuacji, idąc za wskazaniami Przewodniczącego KWPZM w Polsce o. Janusza Soka CSsR, po wysłuchaniu opinii Rady Prowincjalnej i po zasięgnięciu zdania specjalistów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego, aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w kościołach i kaplicach publicznych znajdujących się na terenie naszej prowincji zarządzam, co następuje: 

 1. W celu zachowania zasady dotyczącej obecności maksymalnie 50 osób w kościele proboszczowie lub rektorzy kościołów mają wyznaczyć osoby regulujące napływ ludzi do świątyni. Kryterium udziału w liturgii niech będzie wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny. Równocześnie należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych godzin odprawiania Eucharystii. 
 2. Proboszczowie lub rektorzy kościołów, albo wyznaczone przez nich osoby mają dopilnować, by wierni zachowywali właściwą odległość między sobą w ławkach i kolejkach do spowiedzi, to jest ok. 1,5 m. Nie wolno organizować Eucharystii w małych pomieszczeniach.
 3. Komunię Świętą należy udzielać przede wszystkim na rękę, wyjaśniając w ogłoszeniach czy homiliach godziwość tej formy przyjmowania Ciała Pańskiego. Osoby przyjmujące Komunię w taki sposób powinny podchodzić jako pierwsze, a dopiero po nich te, które chcą przyjąć Najświętszy Sakrament do ust. Można także zlecić wyłącznie jednemu szafarzowi udzielanie Komunii do ust. 
 4. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Tak samo powinni zrobić po zakończeniu Eucharystii lub rozdzielaniu Komunii.
 5. Należy odwołać rekolekcje wielkopostne w naszych kościołach.
 6. Odwiedzając osoby chore i starsze z posługą sakramentalną, należy pilnie zachować zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego. 
 7. Nasze kościoły powinny pozostać otwarte w ciągu dnia, by wiernym nie brakowało okazji do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Należy rozważyć zorganizowanie dodatkowych dyżurów spowiedników.
 8. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, które trzeba dezynfekować po każdym penitencie.
 9. W miarę możliwości należy zapewnić alternatywne miejsca do spowiedzi poza konfesjonałem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i tajemnicy spowiedzi.
 10. Zakrystie, kościoły i kaplice należy wyposażyć w środki dezynfekujące, wodę, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe.
 11. Kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować.
 12. Wodę święconą można rozdawać tylko w zamkniętych butelkach. 
 13. Kilka razy dziennie, zwłaszcza po wszelkich nabożeństwach należy dokładnie zdezynfekować wszystkie klamki w kościołach, kaplicach, pomieszczeniach duszpasterskich, kancelariach i innych miejscach odwiedzanych przez wiernych.
 14. Zgodnie z tradycją Kościoła zalecam po wszelkich nabożeństwach śpiew suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny”.
 15. Należy skierować do wiernych czytelny komunikat o zasadach obowiązujących w tym okresie w naszych kościołach. Jego tekst podaję jako załącznik do niniejszego zarządzenia. Komunikat proszę:
  – odczytać przed każdym nabożeństwem;
  – wywiesić na tablicach ogłoszeń i w gablotach;
  – wyłożyć w formie ulotek w kościele, kancelarii, pomieszczeniach duszpasterskich;
  – umieścić na stronie internetowej parafii (domu zakonnego, sanktuarium) oraz na profilach społecznościowych.
 16. Powyższe przepisy można stosować w innych krajach należących do naszej prowincji zakonnej, adaptując je odpowiednio do decyzji władz cywilnych i kościelnych. 

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników, módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał

KOMUNIKAT DLA WIERNYCH

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w naszym kościele obowiązują następujące zasady:

 1. W świątyni, szczególnie podczas nabożeństw i Mszy Świętej jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób.
 2. Przepisy liturgiczne Kościoła pozwalają na przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, co w obecnej sytuacji usilnie zalecamy. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem. Osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę powinny podchodzić jako pierwsze, a dopiero po nich ci, którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust.
 3. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 4. Cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez dotykania i całowania. To samo dotyczy relikwii świętych. 
 5. Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą.
 6. Przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni.
 7. Siedząc w ławkach oraz stojąc w kolejkach do spowiedzi należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.
 8. Niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.
 9. Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
 10. Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.
 11. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla ich opiekunów, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.