Wielkanocżyczenia

Życzenia Księdza Prowincjała na Wielkanoc 2020 roku

871wyświetleń

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele naszego Zgromadzenia,
Drodzy Czciciele Maryi z La Salette, 

W 20. rozdziale Ewangelii wg św. Jana czytamy, że wieczorem w dzień zmartwychwstania do Apostołów zamkniętych w Wieczerniku przyszedł Jezus. Pogrążonych w smutku i lęku uczniów obdarzył pokojem, tchnął na nich Ducha Świętego i przekazał władzę odpuszczania grzechów. 

Od jakiegoś czasu nasze przeżycia stają się podobne do doświadczenia Apostołów. Nie możemy bez pilnej potrzeby opuszczać naszych domów, czujemy lęk przed koronawirusem, jesteśmy niepewni przyszłości. Ale nasze ograniczenia nie dla Jezusa żadną przeszkodą. Co więcej, On bardzo chce przychodzić do naszych wieczerników – Kościołów domowych.

Jezus zmartwychwstał i żyje, i jest obecny w świecie! On jest wśród nas, we wspólnocie swoich uczniów, czyli tych, którzy słuchają Ewangelii i chcą nią żyć. Zawsze, kiedy gromadzimy się w Jego imię na modlitwie, On do nas przychodzi. Zawsze, kiedy z wiarą otwieramy księgę Pisma Świętego, On do nas przemawia. Jezus jest także obecny w drugim człowieku, w jego cierpieniu i potrzebach. On też objawia się w różnych wydarzeniach naszego życia – tych pełnych pokoju i tych trudnych. Jezus nas nie opuści, bo zapowiedział, że zostanie z nami aż do skończenia świata!

Drodzy, życzę Wam, by tegoroczna Wielkanoc były właśnie czasem odkrywania jego wielorakiej obecności, nie tylko tej liturgicznej i sakramentalnej, lecz także obecności we wspólnocie uczniów i w drugim człowieku. Niech te Święta przyniosą Wam wiele pokoju serca, radości i wiary, że skoro Jezus pokonał śmierć i szatana, to może połamać wszystkie ograniczenia zewnętrzne i pokonać każdy grzech. Błogosławionej Paschy!

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał