informacje

Diakoni obronili magisterki

1.4kwyświetleń

Tytuł magistra teologii uzyskali kolejni trzej saletyni. Świeżo upieczeni absolwenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II bronili dzisiaj swoje prace i zdawali egzamin ex universa theologia. 

Obrona prac magisterskich odbyła się w czwartek 14 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Przewodniczącym komisji był ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII, członkami zaś i egzaminatorami: ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (teologia moralna), ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdzyk (teologia dogmatyczna), ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (teologia fundamentalna) oraz ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII (teologia biblijna). 

Oto tematy prac naszych współbraci:

  • dk. Ivan Diakiv MS – Ewangeliczne rozumienie ojcostwa w powołaniu kapłańskim i działalności duszpasterskiej św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego – praca z teologii duchowości napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka;
  • dk. Karol Pietrusik MS – Duchowość maryjna w pismach Marie-Dominique’a Philippe’a OP – praca z teologii duchowości napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka;
  • dk. Tomasz Skrzęta MS – Problematyka ordynacji kobiet w odniesieniu do feminizmu – praca z teologii dogmatycznej napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Szymona Drzyżdżyka.

Nowym magistrom teologii składamy gratulacje i życzenia, by zdobytą wiedzą dobrze służyli Kościołowi i Zgromadzeniu.

fot. Wojciech Wicher MS