Ukraina

Ku pamięci ojców i przestrodze dzieci…

1.2kwyświetleń

Traktory w asyście autokaru milicji rozerwały świątynię na strzępy. Plac po starym kościele, stojąca jeszcze dzwonnica i resztki fundamentów do dziś pozostają niemymi świadkami minionego okresu i dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w tym miejscu.

W 1817 roku powstał czwarty w ponad 650-letniej historii Łanowic kościół pw. świętego Mikołaja. Dzieje tej budowli nie mają jednak szczęśliwego zakończenia. Tuż po II wojnie światowej władza sowiecka aresztowała proboszcza i zesłała go na Syberię, a kolejny posługujący tu duchowny został zmuszony do wyjazdu z kraju. W 1953 roku kościół został zamknięty, wcześniej zaś skonfiskowano i wywieziono z niego wszystkie cenne rzeczy. Do dziś piękny późnorenesansowy ołtarz z Łanowic można podziwiać jako eksponat na oleskim zamku. Wielu z obecnych mieszkańców miejscowości ciągle pamięta majówki śpiewane na wiosnę w opuszczonej świątyni. W 1980 roku władza podjęła decyzję o zburzeniu kościoła. Traktory w asyście autokaru milicji rozerwały świątynię na strzępy. Plac po starym kościele, stojąca jeszcze dzwonnica i resztki fundamentów do dziś pozostają niemymi świadkami minionego okresu i dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w tym miejscu.

Niestety dzwonnica zaczęła się rozpadać z powodu wilgoci, a korzenie pobliskich drzew obracają w ruinę resztki fundamentu. Coraz gorzej wygląda także grób jednego z tutejszych proboszczów, kapłana diecezji przemyskiej, który spoczął obok swojego kościoła po 44 latach pracy w parafii.

Aby zachować pamięć o wierze ojców, a także by zostawić kolejnemu pokoleniu lekcję na temat totalitaryzmu, mieszkańcy Łanowic już na wiosnę oczyścili plac z porastających go krzewów. Obecnie trwają prace przy konserwacji dzwonnicy i rekonstrukcji fundamentów świątyni. Parafianie wraz z proboszczem mają nadzieję, że jeszcze przed zimą z resztek cegieł z podmurówki świątyni powstanie ściana, na której zawiśnie tablica opowiadająca przechodniom historię tego miejsca.

Wszystkich miłośników Kresów Wschodnich i historii zapraszamy do pomocy w tym przedsięwzięciu. Aby pomóc, wystarczy symboliczna ofiara. Każda złotówka pomoże zmienić to miejsce w pomnik historii upamiętniający wysiłek wielu ludzi, którzy w czasie komunistycznych represji starali się zachować wiarę ojców mimo braku kapłanów i świątyń.

Łanowice to niewielka wioska położona w województwie lwowskim, niedaleko Sambora, około 60 km od przejścia granicznego Krościenko-Smolnica. 11 września 2004 roku kard. Marian Jaworski poświęcił tu pierwszą na Ukrainie kalwarię saletyńską, a pięć lat później abp Mieczysław Mokrzycki ustanowił tutejszy kościół Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej