Boże Miłosierdzie

Zły duch – ten, który nienawidzi

1.1kwyświetleń

Z zapisków Siostry Faustyny wynika jasno, że głównym celem szatana jest szkodzenie człowiekowi. Może on szkodzić bezpośrednio, albo pośrednio wykorzystując do tego ludzi jemu uległych. Taktyka szatana zmierza do tego, aby fałszować prawdę o Bogu, który jest Święty, Dobry, Sprawiedliwy, pełen Miłości i Miłosierdzia.

Święta Faustyna zaświadcza o tym, że szatan nienawidzi tych, których miłuje Bóg. Zanotowała: „Widzę pewnego kapłana, którego Bóg bardzo miłuje, ale szatan go strasznie nienawidzi, ponieważ wiele dusz prowadzi do wysokiej świętości i ma na względzie jedynie chwałę Bożą; ale proszę Boga, aby nie ustała cierpliwość jego wobec tych, którzy mu się ustawicznie sprzeciwiają. Szatan, gdzie sam nie może szkodzić, to posługuje się ludźmi” (D. 1384). Nienawiść szatana skierowana wobec kapłana zasadza się na tym, że sługa Boży prowadzi ludzi do świętości i dba jedynie o chwałę Bożą.

Siostra Faustyna podaje informację o tym, że szatan może posługiwać się ludźmi. Czyni to szczególnie wtedy, kiedy sam nie może szkodzić i wyszukuje ludzi, którzy będą pełnić jego wolę, będą jego narzędziem. Z zapisków Siostry Kowalskiej wynika jasno, że głównym celem szatana jest szkodzenie człowiekowi. Może on szkodzić bezpośrednio, albo pośrednio wykorzystując do tego ludzi jemu uległych. Siostra Faustyna podkreśla również ogromną nienawiść szatanów do niej samej (por. D. 419).

Święta Faustyna miała bliski kontakt z szatanem, skoro ten czyni jej wyznanie, że ją nienawidzi. Pisze: „Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. – Powiedział, że: Tysiąc dusz mniej mi robi szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o wielkim miłosierdziu Wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja – mówi duch zły – tracę wszystko, ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Wszechmocnego. Poznałam, jak bardzo szatan nienawidzi miłosierdzia Bożego, nie chce uznać, że Bóg jest dobry”. Źródłem szatańskiej nienawiści jest to, że Siostra Faustyna mówi o wielkim miłosierdziu Boga. Szatan traci swoje zdobycze w momencie, kiedy grzesznicy zaczynają ufać Bogu i do Niego wracać. On nie chce uznać tego, że Bóg jest dobry. Szatan zawsze przedstawia grzech w pozorach dobra, a tym samym pośrednio wmawia człowiekowi, że Bóg nie jest dobry, bo czegoś zabrania. Uznając Boga za dobrego, szatan musiałby złożyć broń i oddać się z ufnością Jego dobroci. Wynika z tego, że również człowiek, dopóki nie odkryje dobroci Boga, nie będzie Nim zainteresowany. Taktyka szatana zmierza zatem do tego, aby fałszować prawdę o Bogu, który jest Święty, Dobry, Sprawiedliwy, pełen Miłości i Miłosierdzia. 

Czytaj dalej: ks. Józef Pochwat MS, Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem, Kraków 2014.

Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem

ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2014

Wydawnictwo AA, wydawnictwo@aa.com.pl