informacje

Być apostołem Maryi z La Salette

2.1kwyświetleń

– Żyj tak, byś stawał się dla ludu Bożego i dla współbraci liderem opinii. By chętnie pytano cię o wiarę, o miłość Pana Boga i bliźniego, o to, jak konsekwentnie zmierzać do świętości. Chodzi o to, abyś był apostołem Kościoła, Zgromadzenia, Ewangelii, Maryi z La Salette – mówił prowincjał saletynów w czasie uroczystości złożenia wieczystej profesji zakonnej.

W polskiej prowincji naszego Zgromadzenia 7 września to dzień, w którym klerycy składają śluby wieczyste, a także odnawiają profesję zakonną. Przed południem podczas Eucharystii w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu śluby wieczyste złożył kl. Kamil Stącel MS. Obrzędom przewodniczył prowincjał ks. Grzegorz Zembroń MS.

W uroczystości uczestniczyli współbracia saletyni z placówek w Polsce, ksiądz proboszcz rodzinnej parafii kl. Kamila, a także bliscy i przyjaciele nowego profesa wieczystego.

Tego samego dnia na wieczornej Mszy św. ośmiu kleryków ponowiło na rok swoje śluby zakonne. Przewodniczącym tej liturgii był asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS, który także wygłosił homilię.

Wieczorem w kaplicy domu zakonnego w obecności miejscowej wspólnoty dwóch postulantów rozpoczęło nowicjat. Obrzędowi przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS.

Przez rok przełożonymi nowicjuszy i wychowawcami będą ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu i ks. Krzysztof Kowal MS – socjusz.

Wieczorny apel maryjny poprowadził ks. Grzegorz Zembroń MS. W rozważaniu na temat wezwania z litanii saletyńskiej „Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami” prosił Matkę Płaczącą, by swoją modlitwą wspomagała młodych saletynów, którzy tego dnia składali śluby i rozpoczęli nowicjat.