informacjemisje

Niedziela Misyjna 2020

978wyświetleń

Pod hasłem „Oto ja, poślij mnie” w niedzielę 18 października 2020 roku obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. W Kościele w Polsce przedłuża się on na cały najbliższy tydzień. To dobra okazja, by zapoznać się z misjami prowadzonymi przez nasze zgromadzenie i wesprzeć modlitwą misjonarzy.

Wielu polskich saletynów, realizując swoje powołanie misyjne, pracuje poza granicami ojczyzny. Nasza prowincja posiada placówki w Anglii, na Białorusi, w Czechach, Francji, Liechtensteinie, Niemczech, na Słowacji, w Szwajcarii, na Ukrainie i w USA. Łącznie w tych krajach posługuje 54 zakonników. 16 polskich saletynów pracuje także w innych prowincjach zgromadzenia oraz w placówkach bezpośrednio podległych Radzie Generalnej. Niektórzy z nich to misjonarze w sensie ścisłym, inni wspierają swoją posługą duszpasterską Kościoły lokalne.

Zgodnie z Konstytucjami, pierwszym celem naszego zgromadzenia jest apostolstwo. Jest ono skierowane na budowanie i umacnianie Kościoła – wspólnoty wierzących. Saletyni, w duchu orędzia Matki Bożej objawionej w La Salette, wzywają do nawrócenia i pojednania, głoszą Ewangelię i sprawują sakramenty. Od samego początku zgromadzenie realizowało swoje apostolstwo na dwa sposoby. Pierwszy to troska o lokalne wspólnoty wierzących przez głoszenie misji ludowych, rekolekcji czy prowadzenie parafii. Drugi to posługa na terenach misyjnych. W latach 1880-1892 saletyni prowadzili misję w Norwegii. W 1892 r. rozpoczęli posługę w Stanach Zjednoczonych, a w 1899 r. w Kanadzie. W tym samym roku kilku misjonarzy udało się na Madagaskar. Kiedy w 1901 roku w wyniku prześladowań ze strony rządu zgromadzenie musiało opuścić Francję, stopniowo objęło swą działalnością sąsiednie kraje. Obecnie saletyni posługują na 6 kontynentach w 27 państwach.

Saletyni w Birmie z ks. Thomasem A. Newmanem MS, prefektem apostolskim Prome.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piusa XI. Każdego roku jest on obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego papieże wydają specjalne orędzia misyjne. Dokumenty te ukazują się regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tegorocznym orędziu Franciszek podkreślił, że pandemia COVID-19, której skutki odczuwa cała ludzkość, boleśnie doświadczyła misje. Papież przypomniał, że Bóg ciągle potrzebuje naszego świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii, by „mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”. Ojciec święty zwrócił też uwagę na znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako sposobów włączenia się w misję Jezusa w Kościele.

Tu przeczytasz Orędzie Papieża Franciszka na 94 Światowy Dzień Misyjny.