informacje

Czy wiesz, że są tego godni?

1.2kwyświetleń

Majowe uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu to także czas święceń i jubileuszy posługi kapłańskiej. W tym roku nasza prowincja wzbogaciła się o trzech nowo wyświęconych księży oraz o jednego diakona, a czterech kapłanów dziękowało Bogu za 25 lat posługi w Kościele.

W piątek 14 maja wieczorem ks. Marcin Ciunel MS, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów, poprowadził obrzęd wyznania wiary. Czterej kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności oraz deklarację, że do diakonatu i prezbiteratu przystępują dobrowolnie. Po liturgii odbył się apel maryjny, podczas którego młodzi saletyni zawierzali Matce Bożej swoje powołanie.

W odpustową sobotę podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10:30 bp Adrian Galbas SAC wyświęcił na diakona kl. Kamila Stącla MS, na prezbiterów zaś trzech diakonów: Pawła Obrzuta MS, Karola Pietrusika MS i Wojciecha Wichra MS. Biskup pomocniczy diecezji ełckiej przypomniał w homilii, że bycie sługą Chrystusa jest wielką godnością. Jednocześnie zwrócił uwagę, że sługa nie może głosić siebie, oczekiwać poklasku oraz skupiać na sobie. Podkreślił też, iż kapłaństwo służebne nie może być nieme, bo takie nikomu nie przyniesie pożytku. Celebrans zachęcił kandydatów, by umocnienia i pięknych wzorów posługi szukali w świętym Józefie, Maryi oraz biskupie Philibercie de Bruillard, fundatorze grupy misjonarzy diecezjalnych, która dała początek Zgromadzeniu.

(fot. Tomasz Szurek)

Przed końcowym błogosławieństwem sekretarz prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS odczytał list przełożonego generalnego ks. Silvano Marisy MS skierowany do księdza prowicjała i nowo wyświęconych.

Podczas wieczornej Mszy św. o godz. 20:00 za srebrny jubileusz posługi kapłańskiej dziękowali ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Paweł Mrotek MS, ks. Dariusz Rozum MS oraz ks. Rafał Zientara. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, homilię zaś wygłosił ks. Kazimierz Wolan MS. Po Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej Płaczącej. 

(fot. now. Ján Repáň)