informacje

Komunikat z V dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

Po niedzielnej przerwie delegaci wznowili obrady w poniedziałek 28 czerwca.

Poranną sesję poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym tygodniu modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym będzie towarzyszyć kapitulantom zarówno przed sesją poranną, jak i popołudniową. Kapituła jest bowiem czasem rozeznawania i modlitwy. Z kaplicy delegaci udali się do sali obrad, by otworzyć sesję kapitulną, wysłuchując fragmentu Pisma Świętego, po czym udali się do komisji. Tematem poniedziałkowej refleksji było życie braterskie we wspólnocie. Praca przebiegała wg ustalonej wcześniej metodologii. Po przerwie kapitulanci ponownie zebrali się na forum ogólnym, by wysłuchać sprawozdań sekretarzy z poszczególnych komisji.

Po zamknięciu sesji kapitulanci celebrowali Eucharystię, której przewodniczył asystent prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Witkowski MS, biblista z UPJPII w Krakowie.

Podczas sesji popołudniowej, po Koronce do Bożego Miłosierdzia i półgodzinnej adoracji, kapitulanci kontynuowali pracę w komisjach w temacie „Wspólnota”. Po relacjach z prac każdej komisji została otwarta dyskusja, w której na pierwszy plan wysunęła się problematyka praktykowania upomnienia braterskiego i stosowania innych środków wzrostu wspólnoty, takich jak rewizja życia wspólnotowego czy kapituła braterska.

Delegaci zgodzili się, aby najbliższa środa była dla nich dniem postu w intencji całej prowincji i dobrych owoców trwającej kapituły, zaś noc ze środy na czwartek czasem czuwania przed Najświętszym Sakramentem. W imieniu całej kapitulnej wspólnoty zapraszamy wszystkich Współbraci z prowincji do włączenia się, w miarę możliwości, w ten czas pokuty i modlitwy. Wierzymy, że w taki sposób możemy wyprosić wiele łask dla naszej prowincji i jej wspólnot, w tym łaskę nowych powołań.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły