informacje

Komunikat z VI i VII dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

799wyświetleń

Pracom delegatów we wtorek 29 czerwca towarzyszyło hasło „Apostolstwo”, środa zaś była dniem postu w intencji prowincji i trwającej kapituły.

Po Adoracji Najświętszego Sakramentu kapitulanci rozpoczęli wtorkową przedpołudniową sesję jak zawsze od lektury fragmentu Pisma Świętego. Pierwsza godzina pracy upłynęła na dyskusji nad postulatami, które wpłynęły do kapituły i zostały opracowane w komisjach. Następnie komisje pracowały nad tematem dnia „Apostolstwo”. Po przerwie kapitulanci ponownie zebrali się w sali obrad, gdzie sekretarze zrelacjonowali przebieg pracy w swoich grupach, po czym sesja została zamknięta. Mszy świętej tego dnia przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS, homilię zaś wygłosił ks. Marcin Sitek MS, student rzymskiej Salesiany.

Po południu, po Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji, kapituła kontynuowała pracę według podobnego schematu, co przed południem: dyskusja nad opracowanymi postulatami, następnie dyskusja w komisjach i sprawozdania z pracy forum ogólnym. Na zakończenie sesji przypomniano, że nasze życie konsekracją zakonną jest podstawą do posługi apostolskiej, co wynika także z naszej Reguły życia. Pierwszy punkt saletyńskich Konstytucji mówi bowiem, że „Misjonarze Matki Bożej z La Salette tworzą w łonie ludu Bożego Zgromadzenie zakonne i apostolskie, poświęcone posłudze pojednania”. Przewodniczący obradom przełożony generalny zwrócił uwagę na tę kolejność: „zakonne i apostolskie” na początku kapituły.

Ks. Silvano Marisa MS przedstawił także do rozeznania propozycję podjęcia przez prowincję polską misji w Tanzanii. W tym afrykańskim kraju od niedawna posługują już w jednej międzynarodowej wspólnocie saletyni z Filipin i Indii.

Program obrad w środę był taki jak poprzedniego dnia. Na obu sesjach, porannej i popołudniowej, delegaci dyskutowali kolejne opracowane w komisjach postulaty, pracowali w komisjach kapitulnych i przedstawiali efekty tej pracy na forum ogólnym. Inny był natomiast temat dnia – tym razem refleksja dotyczyła tematu formacji. W dyskusji przewijał się przede wszystkim temat formacji ustawicznej, poruszono także temat Świeckich Saletynów. Odbyły się również pierwsze głosowania nad przedyskutowanymi postulatami, które otrzymały formę decyzji lub zaleceń dla Zarządu Prowincjalnego. W tym dniu Eucharystii przewodniczył sekretarz prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS, a homilię wygłosił ks. Marcin Ciunel MS, rektor naszego seminarium duchownego w Krakowie.

O godzinie 19:00 kapitulanci rozpoczęli całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, zmieniając się w kaplicy co pół godziny. Adoracja trwała do jutrzni następnego dnia.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły