informacje

Komunikat z VIII i IX dnia obrad Kapituły Prowincjalnej

1.5kwyświetleń

W czwartkowy poranek, po nocnej adoracji Chrystusa w Eucharystii, delegaci rozpoczęli kolejny dzień wspólną jutrznią. Piątek 2 lipca był dniem zamknięcia prac kapituły.

Tematem refleksji w czwartek były sprawy zarządu prowincji. Warto zauważyć, że tematy poszczególnych dni, jak i nazwy kapitulnych komisji odpowiadały kolejnym rozdziałom naszej Reguły życia. Na początku porannej sesji delegaci przegłosowali zmiany w programie ostatnich dni kapituły. Następnie dyskutowali nad kolejnymi postulatami opracowanymi w komisjach. Po dyskusji komisje podjęły pracę nad tematem dnia i podzieliły się jej wynikami na forum ogólnym. Po zamknięciu sesji uczestnicy kapituły pod przewodnictwem superiora wspólnoty w Mysłowicach ks. Władysława Pasiuta MS celebrowali Eucharystię w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckiej bazylice. Homilię wygłosił przełożony wspólnoty międzynarodowej w La Salette ks. Robert Głodowski MS.

Jak co dzień Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja poprzedziły popołudniową sesję kapituły. Po przedyskutowaniu ostatniego z postulatów delegaci kontynuowali pracę w komisjach nad tematem „Zarząd”. Po sprawozdaniach sekretarzy komisji na forum plenarnym przystąpiono do głosowań nad kolejnymi postulatami, które otrzymały już formę konkretnych zaleceń lub decyzji. Wspólne nieszpory zakończyły pracę kapitulantów.

W piątek obrady rozpoczęły się później niż zwykle, gdyż przewodniczący kapituły ksiądz generał Silvano Marisa MS uczestniczył online w inauguracji kapituły prowincjalnej misjonarzy saletynów na Filipinach. Po otwarciu ostatniej sesji naszej kapituły i przedstawieniu jej porządku przegłosowano ostatni z postulatów, dyskutowany dzień wcześniej na popołudniowej sesji. Następnie delegaci zatwierdzili list kapituły do całej prowincji. Jego tekst składa się z przesłań, które każda z komisji kapitulnych chciała skierować do wszystkich Współbraci.

Bardzo ważnym punktem ostatniego dnia była ewaluacja końcowa, na której każdy z uczestników dzielił się osobistym doświadczeniem czasu kapituły. Na koniec głos zabrał ks. Silvano Marisa MS. Podsumowując przeżyty czas, zaznaczył, że kapituła to ćwiczenie się w jedności oraz że pomaga nam ona zobaczyć, iż jesteśmy ludźmi wciąż poszukującymi najlepszej drogi życia prowincji. Przełożony generalny zauważył, że troska o wartość życia wspólnotowego była w centrum kapitulnych refleksji. Dostrzegł też w pracy delegatów poczucie odpowiedzialności za osobiste życie wewnętrzne, duszpasterstwo młodych i formację ustawiczną. – Kapituła się kończy, ale w pewnym sensie zaczyna się na nowo i trzeba znaleźć sposoby, jak wprowadzić w życie jej owoce – podkreślił ksiądz generał.

Podczas Mszy Świętej wieńczącej kapitułę przy ołtarzu stanęli członkowie nowo wybranej Rady Prowincjalnej, zaś homilię wygłosił ks. Roman Gierek MS, superior wspólnoty w Kobylance i kustosz tamtejszego sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na zakończenie Eucharystii, przed rozesłaniem, delegaci w obecności przełożonego generalnego odnowili swoją profesję rad ewangelicznych.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły