informacje

Czy wiecie, o co prosicie?

– Wasza decyzja, wasze pragnienie wpisuje się w tę wielką historię pragnień wszystkich saletynów, którzy chcieli swoimi ślubami przyczynić się do trwałości i rozwoju naszego Zgromadzenia – mówił w homilii do nowicjuszy składających pierwszą profesję zakonną ks. Grzegorz Zembroń MS.

Przełożony polskiej prowincji saletynów 8 września przewodniczył uroczystej Eucharystii w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Podczas liturgii śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożyli Marcin Bastek i Ján Repáň.

Ksiądz prowincjał w wygłoszonym słowie Bożym przypomniał też, że od wielu lat nowicjusze z polskiej prowincji składają swoje pierwsze śluby właśnie w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, chociaż otaczana w Kościele wielkim kultem, była zwyczajnym człowiekiem. Jednak dzisiaj dla wierzących jest wzorem poświęcenia się Bogu, gdyż oddała swoje życie w służbie Bożemu planowi zbawienia człowieka.

Zewnętrznymi znakami oddania się Bogu przez młodych saletynów było przyjęcie stroju zakonnego – sutanny z pasem oraz Reguły życia Zgromadzenia.

W uroczystości uczestniczyli saletyni z placówek w Polsce oraz na Słowacji, proboszczowie rodzinnych parafii Marcina – z Pruszcza Gdańskiego i Jána – z Považskiej Bystricy, siostry saletynki i siostry Matki Bożej Miłosierdzia, a także bliscy i przyjaciele nowych profesów.

Poprzedniego dnia, 7 września, czterej saletyńscy klerycy odnowili na rok swoją profesję zakonną. Liturgii w dębowieckiej bazylice przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS.

Fot.: Karolina Bastek