informacje

Przynosić owoc obfity

301wyświetleń

– Bóg wkłada w twoje serce na początku drogi kapłaństwa bardzo ważne słowa z Ewangelii Jana: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”. Bóg wkłada w twoje serce to słowo, abyś wiedział, że jesteś powołany jako kapłan i zakonnik do tego, aby przynosić owoc; abyś każdego, kto został oderwany od tego jedynego drzewa, którym jest krzyż naszego Zbawiciela, z powrotem do tego drzewa zbawienia przyprowadził – mówił biskup Edward Kawa OFMConv. do diakona Kamila Stącla MS, którego w sobotę 14 maja wyświęcił w Dębowcu na prezbitera.

Obrzędowi wyznania wiary przed przyjęciem święceń prezbiteratu w piątek 13 maja przewodniczył ks. Grzegorz Zembroń MS. Przełożony prowincji wyjaśnił w homilii znaczenie tej liturgii oraz zwrócił uwagę, że Credo jest w istocie wyznaniem miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Ta miłość nie może się sprowadzać do jednorazowej deklaracji, ale ma się wyrażać w codziennym ofiarowaniu siebie w posłudze Ludowi Bożemu.

Po homilii kandydat do święceń złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności oraz deklarację, że do prezbiteratu przystępuje dobrowolnie. Liturgię zakończył apel maryjny z procesją na kalwarię saletyńską.

Diakon Kamil Stącel MS przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bp Edwarda Kawy OFMConv. w sobotę 14 maja w bazylice w Dębowcu. Uroczysta Eucharystia o godz. 10:30 zgromadziła współbraci saletynów, rodzinę i przyjaciół kandydata. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej przypomniał w homilii, że życie ucznia Chrystusa wtedy przynosi obfite owoce, kiedy uczeń pozwoli Ojcu uprawiać swoje serce. Celebrans podkreślił, że kapłani i zakonnicy trwając w miłości Boga, otrzymują siły, by zbliżać do Chrystusa tych, którzy od Niego się oddalili.

Po homilii kandydat do prezbiteratu wobec biskupa i zebranych wiernych wyraził wolę przyjęcia sakramentu. Następnie odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej biskup wyświęcił nowego kapłana, wkładając ręce na jego głowę i odmawiając modlitwę konsekracyjną. Całości obrzędu dopełniło nałożenie szat kapłańskich, czyli stuły i ornatu, namaszczenie doni, wręczenie kielicha z winem i pateny z hostią oraz pocałunek pokoju.

Na zakończenie liturgii ksiądz prowincjał w imieniu całego zgromadzenia w serdecznych słowach podziękował biskupowi za udzielenie święceń, a formatorom zakonnym, przedstawicielom parafii ks. Kamila i jego rodzinie za tworzenie atmosfery, która pomogła w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa.

fot. kl. Ján Repáň MS