informacje

Powołani do służby i miłości

Nie lękajcie się, ponieważ waszą posługę będziecie sprawować w Kościele, który od zawsze jest powołany do służby i miłości. Służyć, to dawać się braciom i siostrom w Chrystusie z Jego wrażliwością, oddaniem i z Jego miłością – powiedział biskup Adam Wodarczyk, udzielając święceń diakonatu dwóm saletynom.

Podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w sobotę 20 maja biskup pomocniczy z Katowic Adam Wodarczyk wyświęcił na diakonów kleryków Jakuba Batorskiego MS i Martina Malinę MS.

Biskup przypomniał w homilii, że diakonom od samego początku były stawiane wysokie wymagania moralne. Prosił, by w swojej posłudze nie wahali się oddać swoich dłoni, serc oraz ust do głoszenia Ewangelii. Odwołując się do zapisów reguły zakonnej misjonarzy saletynów, zaznaczył, że pierwotnym powołaniem przyszłych diakonów ma być posługa pojednania z Bogiem na wzór orędzia Maryi, które zostawiła w La Salette.

Razem z biskupem Mszę św. odprawiali: ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, członkowie Zarządu Prowincjalnego, księża wychowawcy z seminarium, proboszczowie nowych diakonów oraz saletyni, którzy przybyli z placówek polskich i zagranicznych. Obecne były także rodziny i znajomi kandydatów.

Na zakończenie liturgii przełożony prowincji ks. Grzegorz Zembroń MS przekazał pozdrowienia i gratulacje od ks. generała Silvano Marisy MS oraz przełożonych innych prowincji, którzy obradowali podczas Rady Zgromadzenia w Kurytybie w Brazylii. Prowincjał wspominając życie św. Efrema Syryjskiego, nazywanego Harfą Ducha Świętego, życzył nowo wyświęconym diakonom, by na wzór tego Ojca Kościoła gorąco kochali Matkę Bożą i pozwalali Duchowi Świętemu prowadzić się w gorliwej posłudze głoszenia Ewangelii.