Dębowiec

Dębowieczapowiedź

Jubileuszowy odpust w Dębowcu

Od 15 do 18 września potrwają uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. W tym roku przypada 170. rocznica objawienia w La Salette i 20. rocznica koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej. Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpocznie się tradycyjnie „dniem chorych” w czwartek 15 września. – Chcemy odkrywać Maryję jako Uzdrowienie Chorych – mówi ks. Paweł Raczyński MS. O godz. 10.30 Mszę św. będzie celebrował bp Kazimierz Górny; przewidziano też błogosławieństwo lurdzkie. Przed Eucharystią zaplanowano modlitwę różańcową. – Zwyczajem jest też wspólny posiłek osób...
Dębowiecinformacje

20 godzin adoracji w 20. rocznicę koronacji

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji 20. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z La Salette. – Przeżywamy Rok Miłosierdzia i 1050-lecie chrztu Polski, a my, saletyni w Dębowcu, otrzymujemy jeszcze jako dar jubileusz 170-lecia objawienia Matki Bożej w La Salette i 20. rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani. Tutaj przybywają pokolenia pielgrzymów, żeby zawierzać siebie, swoje rodziny, swoją przyszłość, żeby z Maryją dzielić się troskami – mówi ks. Paweł Raczyński MS, kustosz sanktuarium. Duchowym przygotowaniem do odpustu, który...
Dębowiecinformacje

Pociągnięci za rękę przez Boga

Pięciu nowicjuszy 8 września w Dębowcu złożyło swoje pierwsze ślub zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. We wprowadzeniu do uroczystej liturgii kustosz dębowieckiego sanktuarium ks. Paweł Raczyński MS podkreślił, że 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest ważny dla wszystkich saletynów, bo w tym dniu składają swoje pierwsze śluby, od których zaczynają się liczyć lata ich profesji zakonnej. – To jest moment bardzo uroczysty, wzbudzający wzruszenie, bo współbracia po raz pierwszy ubierają sutanny. Otrzymują też regułę zakonną – wcześniej się jej uczyli, a od tego...
Dębowiecinformacje

Budować Kościół swoim życiem

7 września w Dębowcu siedmiu saletynów złożyło śluby wieczyste, osiemnastu ponowiło swoją profesję zakonną, a pięciu postulantów rozpoczęło roczny nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. – Powołanie zakonne ma swoje etapy. Każdy etap kończy się jakimś wydarzeniem – zaznacza ks. Jacek Pawłowski MS. – Śluby wieczyste to jest moment, w którym ci, którzy wybrali drogę życia zakonnego kończą pewien etap formacji i już na zawsze wiążą się ze zgromadzeniem i jego misją, a Kościół w sposób uroczysty to potwierdza – dodaje rektor saletyńskiego seminarium. – To, co jest mocne w...
Dębowiecinformacje

Rekolekcje przed ślubami zakonnymi

We wtorek 6 września zakończył się doroczny czas skupienia seminarzystów i nowicjuszy polskiej prowincji saletynów. Duchową opiekunką tych dni była św. Matka Teresa z Kalkuty. W blisko tygodniowych rekolekcjach uczestniczyli kandydaci do nowicjatu, nowicjusze, którzy złożą pierwsze śluby zakonne, klerycy, którzy odnowią profesję, a także kandydaci do złożenia ślubów wieczystych. Ćwiczenia duchowne prowadzili br. Jarosław Stupkiewicz MS, posługujący w sanktuarium w Bozkovie w Czechach i s. Konstantyna ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Motywem przewodnim rekolekcji były słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: „Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest...
Dębowiecinformacje

Lectio divina o pojednaniu

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyły się ośmiodniowe rekolekcje poświęcone tematyce pojednania. Te rekolekcje, oparte na rozważaniu słowa Bożego, modlitwie osobistej i milczeniu, podzielone są na cztery etapy. Wspólnym motywem całego cyklu jest pojednanie, o którym mowa w Piśmie Świętym. Dla duchowości saletyńskiej jest to temat fundamentalny, gdyż Matka Boża, która objawiła się w La Salette 19 września 1846 r. wezwała ludzkość do nawrócenia i pojednania z Bogiem. Za poszczególne etapy rekolekcji lectio divina byli odpowiedzialni: dyrektor Centrum Pojednania w Dębowcu ks. Zbigniew Pałys MS, socjusz nowicjatu ks....
Dębowiecinformacje

Bliscy saletynów w domu Matki

Trzeci weekend lipca w sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu to czas spotkania rodziców i rodzeństwa misjonarzy saletynów. W programie zjazdu znalazły się wspólnie przeżywane Eucharystie, nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, godzinki i apel maryjny. W sobotę 16 lipca członkowie rodzin naszych współbraci spotkali się z ks. prowincjałem Andrzejem Zagórskim MS. Nie brakowało też czasu na odpoczynek czy na rozmowy przy smacznej kawie. Niespodzianką zjazdu była sobotnia wycieczka do Desznicy – urokliwej miejscowości położonej w Beskidzie Niskim. Tegoroczne spotkanie, odbywające się w czasie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, było też okazją do...
1 2 3 4 5
Strona 4 z 5