informacje

informacjeKobylanka

Bezpieczni w cieniu krzyża

Tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Kobylance miała dwa duchowe akcenty: obchody Jubileuszu Miłosierdzia oraz 170. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette. Trzydniowe uroczystości rozpoczęły się w piątek 9 września o godz. 17.30 drogą krzyżową. Nabożeństwo poprowadził kaznodzieja odpustowy ks. Paweł Tomoń, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. W rozważaniach poszczególnych stacji znalazły się wątki dotyczące sytuacji i problemów współczesnych rodzin. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Roman Gierek MS. Ks. Tomoń przypomniał w słowie Bożym fundamentalne prawdy chrześcijaństwa: Bóg kocha człowieka i chce...
Dębowiecinformacje

20 godzin adoracji w 20. rocznicę koronacji

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji 20. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z La Salette. – Przeżywamy Rok Miłosierdzia i 1050-lecie chrztu Polski, a my, saletyni w Dębowcu, otrzymujemy jeszcze jako dar jubileusz 170-lecia objawienia Matki Bożej w La Salette i 20. rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani. Tutaj przybywają pokolenia pielgrzymów, żeby zawierzać siebie, swoje rodziny, swoją przyszłość, żeby z Maryją dzielić się troskami – mówi ks. Paweł Raczyński MS, kustosz sanktuarium. Duchowym przygotowaniem do odpustu, który...
Dębowiecinformacje

Pociągnięci za rękę przez Boga

Pięciu nowicjuszy 8 września w Dębowcu złożyło swoje pierwsze ślub zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. We wprowadzeniu do uroczystej liturgii kustosz dębowieckiego sanktuarium ks. Paweł Raczyński MS podkreślił, że 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest ważny dla wszystkich saletynów, bo w tym dniu składają swoje pierwsze śluby, od których zaczynają się liczyć lata ich profesji zakonnej. – To jest moment bardzo uroczysty, wzbudzający wzruszenie, bo współbracia po raz pierwszy ubierają sutanny. Otrzymują też regułę zakonną – wcześniej się jej uczyli, a od tego...
Dębowiecinformacje

Budować Kościół swoim życiem

7 września w Dębowcu siedmiu saletynów złożyło śluby wieczyste, osiemnastu ponowiło swoją profesję zakonną, a pięciu postulantów rozpoczęło roczny nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. – Powołanie zakonne ma swoje etapy. Każdy etap kończy się jakimś wydarzeniem – zaznacza ks. Jacek Pawłowski MS. – Śluby wieczyste to jest moment, w którym ci, którzy wybrali drogę życia zakonnego kończą pewien etap formacji i już na zawsze wiążą się ze zgromadzeniem i jego misją, a Kościół w sposób uroczysty to potwierdza – dodaje rektor saletyńskiego seminarium. – To, co jest mocne w...
Dębowiecinformacje

Rekolekcje przed ślubami zakonnymi

We wtorek 6 września zakończył się doroczny czas skupienia seminarzystów i nowicjuszy polskiej prowincji saletynów. Duchową opiekunką tych dni była św. Matka Teresa z Kalkuty. W blisko tygodniowych rekolekcjach uczestniczyli kandydaci do nowicjatu, nowicjusze, którzy złożą pierwsze śluby zakonne, klerycy, którzy odnowią profesję, a także kandydaci do złożenia ślubów wieczystych. Ćwiczenia duchowne prowadzili br. Jarosław Stupkiewicz MS, posługujący w sanktuarium w Bozkovie w Czechach i s. Konstantyna ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Motywem przewodnim rekolekcji były słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: „Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest...
1 24 25 26 27 28 35
Strona 26 z 35