informacje

informacje

Kapituła – praca nad postulatami

Trzeciego dnia obrad członkowie Kapituły Prowincjalnej powrócili do refleksji nad nawróceniem pastoralnym oraz rozpoczęli pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskiej prowincji.  Kapitulna środa rozpoczęła od wspólnej jutrzni. Po śniadaniu członkowie poszczególnych komisji kapitulnych kontynuowali refleksję z pierwszego dnia kapituły, zastanawiając się, w jaki sposób jako prowincja możemy praktycznie odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego. Po krótkiej przerwie kapitulanci powrócili do pracy w komisjach, aby przedyskutować przydzielone komisjom postulaty. Przedpołudniowa sesja kapituły rozpoczęła się od czytania fragmentu Pisma Świętego. Tematem pracy była propozycja prowincji amerykańskiej dotycząca objęcia...
informacje

Kapituła – raporty i dyskusje

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony prezentacji sprawozdań prowincjała i ekonoma prowincjalnego. Podczas sesji przedpołudniowej, którą rozpoczęła lektura fragmentu Pisma Świętego ks. prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS przedstawił raport o stanie prowincji za lata 2015–2017. Następnie kapitulanci podczas dyskusji w komisjach formułowali swoje opinie na temat raportu, które potem na spotkaniu plenarnym przedstawiali sekretarze poszczególnych grup. Saletyni zadawali również prowincjałowi szczegółowe pytania i wnosili swoje uwagi do przedstawionego sprawozdania. Ze swej strony prowincjał udzielał obszernych wyjaśnień. Po zamknięciu sesji kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię, której przewodniczył wikariusz prowincjalny...
informacje

Regułą życia jest Chrystus

W poniedziałek 5 lutego 2018 r. w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej wikariusz generalny z Rzymu ks. Adilson Schio MS. W obradach uczestniczy 34 saletynów. Wśród nich jest sześciu delegatów z urzędu oraz 28 wybranych przez członków prowincji. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik kapituły ma 71 lat, zaś najmłodszy 35 lat. Gościem specjalnym kapituły jest przełożony prowincji amerykańskiej ks. René Butler MS. Przed południem pierwszego dnia obrad kapitulanci wysłuchali konferencji generała zakonu paulinów o. Arnolda...
1 3 4 5 6 7 26
Strona 5 z 26