Ukraina

Ukraina

Buskie święto rodziny

Niedziela Świętej Rodziny w Busku na Ukrainie była dniem wspólnej modlitwy za wszystkie rodziny parafii. Eucharystii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława przewodniczył asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS. Razem z nim Mszę św. odprawiali miejscowi duszpasterze: ks. proboszcz Jan Stachura MS i ks. wikariusz Tomasz Krzemiński MS. Na zakończenie Eucharystii ks. Głodowski udzielił indywidualnego błogosławieństwa obecnym w kościele rodzinom. W Kościele katolickim święto Świętej Rodziny obchodzi się w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Święto to zaczęło się pojawiać w kalendarzach liturgicznych w różnych krajach począwszy od XVIII wieku. Na...
1 2 3
Strona 3 z 3