archiwumDębowiec

informacje

Kapituła – praca nad postulatami

Trzeciego dnia obrad członkowie Kapituły Prowincjalnej powrócili do refleksji nad nawróceniem pastoralnym oraz rozpoczęli pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskiej prowincji.  Kapitulna środa rozpoczęła od wspólnej jutrzni. Po śniadaniu członkowie poszczególnych komisji kapitulnych kontynuowali refleksję z pierwszego dnia kapituły, zastanawiając się, w jaki sposób jako prowincja możemy praktycznie odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego. Po krótkiej przerwie kapitulanci powrócili do pracy w komisjach, aby przedyskutować przydzielone komisjom postulaty. Przedpołudniowa sesja kapituły rozpoczęła się od czytania fragmentu Pisma Świętego. Tematem pracy była propozycja prowincji amerykańskiej dotycząca objęcia...
informacje

Dni refleksji i wyborów

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w poniedziałek 5 lutego rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Zebraniu przewodniczy wikariusz generalny zgromadzenia ks. Adilson Schio MS. Kapituła zakończy swe prace 10 lutego 2018 r. Główne zadania Kapituły Prowincjalnej to m.in.: wybór prowincjała i jego asystentów, okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla prowincjała i jego rady, czuwanie nad apostolstwem, duszpasterstwem powołań i formacją zakonną, analiza spraw przedstawionych jej przez prowincjała lub w postulatach członków prowincji, zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących. W obradach...
1 3 4 5 6 7 8
Strona 5 z 8