archiwumdk. Paweł Baran MS

homilia

Rok łaski

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je...