Archiwumks. Paweł Baran MS

homilia

Cień

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród...
1 2
Strona 1 z 2