Rozmowy z kandydatami
14 lipca 2019, godz. 13:00 – 15 lipca 2019, godz. 16:00
Wyższe Seminarium Duchowne MS, ul. Koszlińska 12, 30-407 Kraków Sprawdź na mapie

Jeżeli słyszysz wezwanie „pójdź za mną" zapraszamy na rozmowy wstępne które odbędą się w Krakowie w dniach:  14 – 15 lipiec 2019 r.

Jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego Zgromadzenia? Prosimy o kontakt z Duszpasterzem Powołań:

ks. Karol Tomczak MS
telefon: 781 128 998
mail: saletyni@gmail.com

 

Co jest potrzebne, aby zostać Saletynem?

- miłość do Jezusa, Jego Kościoła oraz Jego Matki;

- szczera motywacja i czyste intencje;

- chęć życia we wspólnocie zakonnej;

- pragnienie głoszenia Jezusa i Orędzia Maryi z La Salette swoim życiem i darami otrzymanymi od Boga;

- postawa służby Bogu i ludziom;

- zdrowie fizyczne i psychiczne;

- ukończenie 18 roku życia.

 

Dokumenty wymagane podczas rozmowy z Księdzem Prowincjałem:

- własnoręcznie napisane podanie skierowane do Księdza Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów i Jego Rady (wraz z podaniem swej motywacji);

- własnoręcznie napisany życiorys (gdzie wspomnisz o swoim wzroście wiary, szkolnej i zawodowej przeszłości, Twoim udziale w życiu Kościoła oraz Twojej sytuacji rodzinnej);

- świadectwo chrztu (z aktualną datą) oraz bierzmowania;

- ostatnie świadectwo szkolne (jeśli pragniesz iść drogą formacji do kapłaństwa, musi to być świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów);

- opinia Twojego Księdza Proboszcza;

- metryka urodzenia z USC;

- 3 fotografie;

- książeczka wojskowa oraz dowód osobisty;

- świadectwo niekaralności.

 

Kim są saletyni?


 

Organizator

Lokalizacja