informacje

Spotkanie saletyńskich przełożonych

Czterdziestu siedmiu superiorów wspólnot zakonnych oraz dyrektorów dzieł polskiej prowincji saletynów uczestniczy w zjeździe formacyjnym w Dębowcu.

Tygodniowe spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 1 października. Jego pierwsze dwa dni były poświęcone kwestiom posługi i zarządzania w saletyńskich wspólnotach i agendach. Tę część zjazdu prowadził ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. Sprawy administracyjne omawiali ekonom prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS i ks. Piotr Ciepłak MS.

W programie spotkania znalazły się też dwie konferencje przełożonego wspólnoty salezjańskiej z Oświęcimia ks. Dariusza Bartochy SDB na temat zadań superiora i wspólnotowego programowania zadań duszpasterskich. Salezjanin odwołując się do swoich doświadczeń, zwrócił uwagę na rolę dialogu w sprawowaniu władzy w zakonie.

Druga część zjazdu to rekolekcje, które od wieczora 2 października prowadzi dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Lwowie o. Sławomir Zieliński OFMConv. Czas skupienia zakończy się w sobotę 7 października.