Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego

38-303 Kobylanka 223

tel.: +48 18 353 16 85

e-mail: kobylanka@saletyni.opoka.org.pl
www: kobylanka.saletyni.pl

Historia Obrazu związana jest z rodem Wielopolskich. Hrabia Jan Wielopolski, poseł na Sejm, właściciel Kobylanki i starosta biecki, posłował do Rzymu. W latach 1680 – 1681. Podczas pobytu w Stolicy Piotrowej był przyjęty na audiencji przez papieża Innocentego XI, który darował mu obraz Jezusa Ukrzyżowanego – kopię watykańskiego obrazu. Obraz ten poświęcony był przez papieża Urbana VIII. Wielopolski przywiózł obraz do kraju i jako „najszacowniejszy prezent” umieścił w pałacowej kaplicy w swych dobrach w Kobylance.
Początek kultu Pana Jezusa Kobylańskiego związany jest z niezwykłymi, opisanymi już zjawiskami z 1681 roku, które spowodowały, że Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego przeniesiono z kaplicy dworskiej do kościoła. Bardzo szybko rozeszła się po okolicznych parafiach sława o Jego cudowności, a co za tym idzie – napływ pielgrzymów.

Aktualnie do Sanktuarium Krzyża Świętego w Kobylance przybywają pielgrzymi niemal z całej Polski. Przeciętnie w ciągu roku nawiedza je około 30 000 pątników. Wśród nich są chorzy i starzy, dzieci pierwszokomunijne, młodzież bierzmowana, maturzyści, nauczyciele i wychowawcy, grupy zawodowe i społeczne, młodzież oazowa. Przychodzą do tego miejsca, aby przed Cudownym Wizerunkiem Ukrzyżowanego szukać pociechy i pomocy, a także umocnienia w wierze. Wyrazem kultu są liczne pieśni i modlitwy do Pana Jezusa Kobylańskiego zawarte w wydanych przez parafię modlitewnikach.