Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań

ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
tel.: +48 502 450 836

e-mail: powolania@saletyni.pl

www: www.powolania.saletyni.pl
Facebook: www.facebook.com/saletynskie.duszpasterstwo.powolan

Żyjesz w świecie, w którym człowiek nie kocha Boga a brat nienawidzi brata, w którym Boga stawia się na ostatnim miejscu. Taki stan jest przyczyną smutku i rozdarcia w sercu człowieka. Droga do radości, do prawdziwego pokoju, prowadzi przez pojednanie. Taką właśnie drogę ukazuje Matka Boża w La Salette, która 19 września 1846 roku temu przyszła na ziemię francuską, w Wysokie Alpy, jako zapłakana i zatroskana o los swych dzieci – matka…

Aby realizowała się misja pojednania potrzeba dzisiaj wciąż nowych ludzi – Apostołów pojednania, którzy wsłuchując się w głos Maryi i Jej Syna, Jezusa Chrystusa, nieśliby dalej całemu światu orędzie łez i cichej skargi. Wsłuchaj się w głos swego serca. Może i Tobie Bóg proponuje, abyś jako kapłan lub brat zakonny był Misjonarzem Matki Bożej z La Salette, może do Ciebie mówi cichym, delikatnym głosem: Chodź za Mną, a uczynię Cię rybakiem ludzi, których odtąd będziesz dla Mnie łowił…

Działalność Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań (Referatu Powołaniowego) opiera się na Ewangelii, z której wypływa określona pedagogika powołania. Każde organizowane spotkanie, każdy prowadzony dialog w ramach naszych działań ma charakter powołaniowy. Naśladujemy tutaj naszego Mistrza – kiedy Jezus przemierza drogi Galilei – zawsze jest posłanym przez Ojca, by wezwać konkretnego człowieka do zbawienia i objawić względem niego plany samego Boga. Krocząc śladami Jezusa dostrzegamy w naszej pracy powołaniowej, że formował On małą grupę uczniów, z których każdego wezwał po imieniu, ogłaszając mu Dobrą Nowinę, Ewangelię.

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań (Referat Powołaniowy) proponuje młodzieży:

  • dni skupienia o rozeznanie drogi życiowej dla chłopców szkół średnich;
  • wakacyjne wczasorekolekcje dla chłopców szkół średnich;
  • „weekend otwartych drzwi” w saletyńskim Seminarium w Krakowie;
  • kursy lektorskie;
  • wczasorekolekcje dla chłopców o charakterze międzynarodowym;
  • coroczne Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu;
  • coroczne Czuwanie Młodzieży na Ukrainie w Łanowicach i wiele innych możliwości.