KURIA PROWINCJALNA
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
Prowincja pw. Matki Bożej Królowej Polski

ul. Bratnia 5
02-469 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 863 72 43
fax: +48 22 863 47 65

kuria@saletyni.pl (Sekretariat)
prowincjal@saletyni.pl (Prowincjał)
ekonom@saletyni.pl (Ekonom)

Delegat Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży
ks. mgr lic. Jan Kijek MS
ul. Bratnia 5, 02-469 Warszawa
+48 504 025 971
delegat@saletyni.pl

Inspektor Danych Osobowych
ks. mgr lic. Jan Kijek MS
ul. Bratnia 5, 02-469 Warszawa
iod@saletyni.pl

Rzecznik Prowincji
ks. Bartosz Seruga MS
ul. Sucha 35B, 30-601 Kraków
+48 505 587 453
rzecznik@saletyni.pl


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Prowincja pw. Matki Bożej Królowej Polski. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej kuria@saletyni.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Użytkownik korzystający z adresów e-mail cims@saletyni.pl, kuria@saletyni.pl, prowincjal@saletyni.pl, ekonom@saletyni.pl, iod@saletyni.pl, delegat@saletyni.pl oraz rzecznik@saletyni.pl zgadza się na przetwarzanie jego danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Kościelnego Inspektora Danych Osobowych.