Polska

informacje

Triduum online

Podczas Świąt Paschalnych gromadzimy się w kościołach na uroczystych liturgiach. Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć,...

Świat

La Salette

homilia

Kim jestem w Twoich oczach, Ojcze?

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:...