Polska

Świat

La Salette

Arcabas

homilia

Mocno przesadził z ilością

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».Jezus Jej odpowiedział: «Czyż...

Arcabas

Współpraca