Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

ul. Piesza 1
80-680 Gdańsk

tel.: +48 58 308 07 06
fax.: +48 58 308 07 06 [*24]

e-mail: psobiesz@diecezja.gda.pl
www: sobieszewo.saletyni.pl

Dnia 5 października 1947 r. odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanej świątyni w na Wsypie Sobieszewskiej. Aktu poświęcenia dokonał, z okazji setnej rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette, ks. prowincjał Michał Kolbuch. W tym dniu ks. prowincjał poświęcił także krzyż pod przyszłą „Kalwarię Gdańską” i zapowiedział wzniesienie w tym miejscu „Kalwarii Saletyńskiej”. Do dziś ten „proroczy testament” ks. Kolbucha nie został zrealizowany i czeka na odpowiedź. Wówczas na terenie parafii znajdował się też dom zakonny SS. Franciszkanek z kaplicą p.w. Matki Bożej Gwiazdy Morza, która została poświęcona 15 lipca 1946 r.

W latach 1957-1965 posługę proboszcza pełnił ks. Wincenty Bugiel. Zasługą jego jest ożywienie praktyk sakramentalnych w parafii. Wykorzystał do tego nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, misje i rekolekcje. Z okazji nawiedzenia podjęto w parafii pewne postanowienia praktyczne: w każdej rodzinie ma się znajdować Pismo św. i katechizm, każda rodzina przeprowadzi intronizację obrazu Matki Bożej. Nastąpiła wyraźna poprawa w uczestniczeniu we Mszy św. niedzielnej a także w przystępowaniu do sakramentu Pokuty i Komunii św. W sierpniu 1961 r. ks. Bugiel sprowadził z Dębowca do sobieszewskiej świątyni figurę Matki Bożej Płaczącej.

Figura ta jest najstarsza w Polsce i cieszy się wysoką klasą artystyczną. Wykonana na prośbę ks. Andrzeja Skibińskiego w 1926 r. w Poznaniu. Odbierała cześć w Dębowcu w naszym sanktuarium i była przedmiotem kultu do 1960 roku, a odtąd w Sobieszewie wsłuchuje się w skargi i błagania, które niczym fale Bałtyku płyną do Jej splecionych bólem rąk i tkliwego serca. Matka Boża z La Salette w swej dalekowzroczności matczynej posługuje się ludźmi i wydarzeniami. Dlatego ks. Bugiel umieścił jaw kościele sobieszewskim z myślą umocnienia i rozszerzenia kultu wśród miejscowych czcicieli.

Dnia 22 lutego 1986 roku kościół spłonął. Uratowano z pożaru łaskami słynącą figurę Matki Bożej Saletyńskiej. Z inicjatywy ks. proboszcza Zbigniewa Czuchry MS zgromadzono odpowiednie środki materialne na budowę nowego kościoła. Jego projekt opracował prof. Leopold Taraszkiewicz i jego syn, dr Antoni Taraszkiewicz. Budowę rozpoczęto 8 maja 1989 roku, a w dniu 19 października 1995 roku ks. arcybiskup gdański, Tadeusz Gocłowski, dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy Matki Bożej Płaczącej w nowo wybudowanej ku jej czci świątyni. Aktem tym arcybiskup erygował sanktuarium pojednania dla Trójmiasta i Północy Polski.

W dniu 19 października 1995 r. abp gdański, Tadeusz Gocłowski dokonał uroczystego aktu poświęcenia kaplicy Matki Bożej Płaczącej, znajdującej się w nowo wybudowanym a jeszcze nie ukończonym kościele ku Jej czci. Arcybiskup podkreślił, że poświęcenie kaplicy z łaskami słynącą figurą Matki Bożej Płaczącej jest historyczną chwilą dla wyspy sobieszewskiej. Jest początkiem nowego sanktuarium, które się rodzi jako sanktuarium pojednania dla Trójmiasta i Północy Polski, jako nowe polskie La Salette – Północy. Mamy wielką nadzieję, że w niedługim czasie Maryja Saletyńska przyśpieszy prace wykończeniowe swojej świątyni.

Dnia 5 sierpnia 2007 roku, dzięki starniom ks. prowincjała Władysława Pasiuta MS, aktu koronacji biskupimi koronami, łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej , dokonał metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski.